Fysiska böcker

Konsultuppdrag, prisböcker, kalkylsystem, värderingssytem, projekt & tidrapport, offert & fakturasystem, beskrivningar.

Fysiska böcker

2018/03/21 Produkter 0
Pris&Lathundsboken2018

Prisboken har funnits sedan 1983 och Lathundsboken har funnits sedan 1989.
Böckerna uppdateras mellan 1-4 gånger per år.


Under många år har boken givits ut i så kallat ”fysisk format”, dvs i bokformat.
Mellan 2011-2012 påbörjade vi vår digitala resa.


Förr om åren tryckte vi ca 2000 fysiska böcker per år.
Kostnaden för papperstryck har ökat drastiskt senaste åren.
I och med alla smartphones, läsplattor och utökade hastigheter via internet är allt idag väldigt enkelt och snabbt via webben.
Vi satsade på att göra om böckerna till digitalt format istället för fysiskt format.


I och med att vi har beställare från olika led (byggherrar, måleriföretag, fastighetsägare/förvaltare etc.) är kravet på oss att ”färska” siffror ska levereras. Med webböckerna uppdateras alla siffror så fort en förändring sker.
En fysisk bok uppdateras inte.


Fördelar med webbaserade böcker mot ”fysiska böcker”:

 • Uppdateringar och förändringar ingår (priserna och informationen i böckerna kan justeras mellan 1-4 gånger per år). En tryckt fysisk bok går ej att uppdatera.
 • Med webbtjänsterna har ni ett eget företagskonto med fler tjänster än bara böckerna.
 • I fysiskt format har ni ”bara” tillgång till Prisboken och Lathundsboken. Med webböckerna har även tillgång till boken Referensytor och Klasser och sen har ni har tillgång till en kalkyl/värderingstjänst (MrKalkyl).
 • I webböckerna går det att söka efter delar eller hela AMA-koder och behandlingsserier eller fritext. I dom fysiska böckerna måste ni bläddra er fram. Givetvis går det att bläddra i kapitel och sidor i dom webbaserade böckerna, på samma sätt som i dom fysiska böckerna men det webbaserade går fortare. Ni ser dessutom vilka behandlingsserier som finns på vilka sidor och vad dom avser för yta som ska behandlas.
 • Alla sidor går att zooma in eller zooma ut.
 • Ni kan koppla fler användare (kostnadsfritt) till Ert konto vilket gör att ni kan vara fler som kan använda böckerna och tjänsterna samtidigt, på olika ställen.

 • Dom fysiska böckerna går fortfarande att beställa, dock är dom kostsamma i tryck vilket innebär ett högre pris för Er att köpa.
  Dessutom tar dom fysiska böckerna 3-4 veckor att framställa då vi anlitar ett tryckeri för tryck.
  Dom webbaserade böckerna har ni tillgång till inom 1 timme (det är natt och dag).


  Vad är det som uppdateras i böckerna ?

 • Alla avtalspunkter uppdateras, en del går upp och en del går ner.
 • Materialprislistan uppdateras. Viss produkter ökar i pris, vissa går ner och vissa ligger kvar med samma pris. ALLA ama-koder som innehåller produkter som går upp i pris ökar, ALLA ama-koder som innehåller produkter som går ner i pris går då ner pris.
 • INGEN uppdatering på ”några procent” hit eller dit görs, detta är en falsk spridning av hur böckerna uppdateras. Många tror att priserna alltid går upp 2% därav kan man öka alla priser med 2% = helt fel. Vissa behandlingsserier går upp och vissa ner medans vissa ligger kvar på samma – alla kostnader och priser uppdateras individuellt baserat på hur måleriavtalet förändras och hur materialet uppdateras. Man skjuter i sig själv i foten om man tror att man ska komma ”billigt” undan och själv göra en uppdatering.

 • Kostnader

  Kostnaden för våra tjänster är väldigt låg gentemot Er årsomsättning.
  Beroende på vad man beställer för tjänster är kostnaden olika men en snittkostnad ligger på ca 5.000 SEK per år.
  Har man en årsomsättning för 1 man på 700.000 SEK är kostnaden för våra tjänster i snitt ca 0,7% (5.000 SEK / 700.000 SEK), alltså inte ens 1%.
  0,7% av en mans årsomsättning är en väldigt låg kostnad mot säkerhet man får med tjänsterna.
  Har ni fler anställda där ni har en årsomsättning mellan 500.000 – 1.000.000 per gubbe är kostnaden för tjänsterna ännu lägre i procent.
  Förslag: Lägg på 0,7% på alla offerter ni lämnar så kommer ni få tillbaka kostnaden för tjänsterna och tillslut tjäna på att ha tjänsterna.


  Ni ska använda våra tjänster likt ett mattegeni använder sig av en miniräknare.
  Mattegeniet kan det mesta gällande mattematik med har en miniräknare för att kontrollräkna då och då.
  På samma sätt ska ni använda våra tjänster (för att kontrollräkna och kalkylera för bättre säkerhet än att bara köra på känsla – det kan slå fel och då kan det vara för sent).