Avtalskund

Er upphandlingsexpert för målningsuppdrag

Avtalskund

2018/03/12 Kalkyluppdrag Nyheter 0

Avtalskund är en helhetslösning.

Ni får tillgång till alla våra system + hjälp med kalkyler.

Kontakta oss

Vi vill gärna hjälpa Er att spara tid men ändå ha möjligheten att vara med & räkna på projekt !

Fokusera på verksamheten, anställda och Era kunder medans vi räknar på Era projekt.

Vid kalkyler gör vi följande:

  • Läser igenom alla bygghandlingar.
  • Ställer upp en frågeställningslista (för att undvika så mycket oklarheter som möjligt).
  • Tar fram alla mängder (ytor från ritningarna).
  • Prissätter AMA-koder (behandlingsserier) mot mängderna.
  • Ställer upp en kostnadssammanställning separerat för alla delar, arbete, material och påslag (så ni ser vad som ingår i priserna samt Er utförandetid för projektet).
  • Ställer upp ett följebrev (vad ni bör tänka på, vad som inte ingår, vilka handlingar vi utgått ifrån).
  • Genererar ett anbudsförslag (uppladdat på Ert konto, färdigt att skicka och/eller ändra).
  • Vi ställer upp på frågor och funderingar från Er beställare gällande projektet.

Några kostnadsexempel:

Nivå 1 är det lägsta steget.
Vid nivå 1 har man behov av hjälp med upp till 6 kalkyler per år (eller totalt kalkylerat värde 3 miljoner).
Kostnadsmässigt ligger denna nivå på 2.995 SEK/mån.

Ersättningen (kostnaden) motsvarar ca 1,2% av det totala kalkylerade värdet (3 miljoner).

Nivå 2 innebär att man har behov av hjälp med upp till 12 kalkyler per år (eller totalt kalkylerat värde 6 miljoner).
Kostnadsmässigt ligger denna nivå på 4.995 SEK/mån.

Ersättningen (kostnaden) motsvarar ca 1% av det totala kalkylerade värdet (6 miljoner).

Nivå 3 innebär att man har behov av hjälp med upp till 18 kalkyler per år (eller totalt kalkylerat värde 10 miljoner).
Kostnadsmässigt ligger denna nivå på 7.995 SEK/mån.

Ersättningen (kostnaden) motsvarar ca 0,95% av det totala kalkylerade värdet (10 miljoner).

Nivå 4 innebär att man har behov av hjälp med upp till 24 kalkyler per år (eller totalt kalkylerat värde 15 miljoner).
Kostnadsmässigt ligger denna nivå på 9.995 SEK/mån.

Ersättningen (kostnaden) motsvarar ca 0,79% av det totala kalkylerade värdet (15 miljoner).

Nivå 5 innebär att man har behov av hjälp med upp till 30 kalkyler per år (eller totalt kalkylerat värde 20 miljoner).
Kostnadsmässigt ligger denna nivå på 11.995 SEK/mån.

Ersättningen (kostnaden) motsvarar ca 0,71% av det totala kalkylerade värdet (20 miljoner).

Vid högre nivåer är den procentuella ersättningen lägre (än dom vi har exempel på här över) beroende på vilken nivå ni vill ha hjälp med.

Kontakta oss: 08-776 30 90 så tar vi en diskussion om hur vi går vidare.