Avtalskund

Er upphandlingsexpert för målningsuppdrag

Avtalskund

2018/03/12 Kalkyluppdrag Nyheter 0

En

Avtalskund
Serviceavtal

Serviceavtalet innehåller:

 • Företagskonto (inkl. standard inställningar).
 • Löpande hjälp med kalkyler, skicka dom förfrågningar ni behöver hjälp med.
 • Alla våra webbaserade system.
 • DOCS kalkyl / mäsystem.

Spara tid

Gör det ni är bäst på så gör vi det vi är bäst på.
Tillsammans blir vi oerhört starka och kan vinna många bra projekt.

Spara tid som ni kan lägga på annat.
Slipp sitta dagtid, kvällar och helger med kalkyler då ni kan göra annat.

Fokusera på pågående projekt och/eller Era anställda och låt oss hjälpa Er att ha möjligheten att vara med på fler projekt och vinna anbud.

Föregående
Nästa
Spara tid som ni kan lägga på annat.

Vi blir Er kalkylator !

På vilken nivå vill ni starta ?
Behövs högre nivåer kommer vi till det senare, vi startar med en lagom nivå.

Nivå 1

Kostnad: 2.995 SEK/mån.
Hjälp med kalkyler upp till 10 miljoner per år (eller 12 st projekt).

Rekommenderas som startnivå för mindre företag som räknar på projekt där anbudssumman ligger mellan 100.000 – 1.500.000 per projekt.

Nivå 2

Kostnad: 4.995 SEK/mån.
Hjälp med kalkyler till till 15 miljoner per år (eller 24 st projekt).

Rekommenderas som startnivå för mindre till medelstora företag som räknar på projekt där anbudssumman ligger mellan 100.000 – 3.000.000 per projekt.

Nivå 3

Kostnad: 7.995 SEK/mån.
Hjälp med kalkyler upp till 20 miljoner per år (eller 36 st projekt).

Rekommenderas som startnivå för medelstora till stora företag som räknar på projekt där anbudssumman ligger mellan 300.000 – 5.000.000 per projekt.

Alla belopp exkl. moms.

Vid kalkyler gör vi följande:

 • Läser igenom bygghandlingarna (det som avser målning).
 • Ställer upp en frågeställningslista (för att undvika så mycket oklarheter som möjligt).
 • Tar fram mängder för det som ska målas (ytor från ritningarna).
 • Prissätter AMA-koder (behandlingsserier) mot mängderna.
 • Ställer upp en kostnadssammanställning separerat för alla delar, arbete, material och påslag (så ni ser vad som ingår i priserna samt Er utförandetid för projektet).
 • Ställer upp ett följebrev (vad ni bör tänka på, vad som inte ingår, vilka handlingar vi utgått ifrån).
 • Genererar ett anbudsförslag (uppladdat på Ert konto, färdigt att skicka och/eller ändra).
 • Vi ställer upp på frågor och funderingar från Er beställare gällande projektet.

Kontakta oss för mer information !

08-776 30 90