Avtalskund

Er upphandlingsexpert för målningsuppdrag

Avtalskund

2018/03/12 Kalkyluppdrag Nyheter 0

En

Avtalskund
Serviceavtal

Serviceavtalet innehåller:

 • Företagskonto (inkl. standardinställningar).
 • Löpande hjälp med kalkyler, skicka dom förfrågningar ni behöver hjälp med.
 • Alla våra webbaserade system.
 • DOCS kalkyl / mäsystem.

Spara tid

Gör det ni är bäst på så gör vi det vi är bäst på.
Tillsammans blir vi oerhört starka och kan vinna många bra projekt.

Spara tid som ni kan lägga på annat.
Slipp sitta dagtid, kvällar och helger med kalkyler då ni kan göra annat.

Fokusera på pågående projekt och/eller Era anställda och låt oss hjälpa Er att ha möjligheten att vara med på fler projekt och vinna anbud.

Föregående
Nästa
Spara tid som ni kan lägga på annat.

Vi blir Er kalkylator !

Kontakta oss så ringer vi upp Er och berättar mer !

Kontaktformulär

Kostnaden varierar beroende på hur många projekt (och hur många miljoner i kalkylerat värde) vi ska hjälp Er med. Tanken med konceptet är att ni ska spara tid men ändå kunna vara med och räkna på projekt och samtidigt inte betala mer än det bör kosta.

En anställd kalkylator kostar mellan 35.000 – 50.000 per månad (beroende på kunskap) + skatter, pensionsavsättningar, leasingbil etc.
En (1 st) anställd kalkylator kan kosta mellan 700.000 – 1.000.000 per år.
Vår högsta ersättning är inte ens hälften – och så får ni tillgång till 5 st kalkylatorer !
Här finns tid och pengar att spara för Er !

Som exempel ligger för mindre företag som behöver hjälp med färre förfrågningarna per år (ca 10-12 st) runt 2.995 SEK/mån. Behöver man hjälp med upp till 24 st projekt (eller upp till 10 miljoner i kalkylerat värde) ligger kostnaden runt 4.995 SEK/mån.
Sen finns nivåer ända upp till ca 25.000 SEK/mån och hjälp för över 100 miljoner i kalkylerat värde.

Så beroende på hur mycket hjälp ni behöver (och hur många förfrågningar ni får) finns olika nivåer.

Kontakta oss så tar vi en diskussion om hur ni jobbar idag och vilken human startnivå vi ska börja med.

Vid kalkyler gör vi följande:

 • Läser igenom bygghandlingarna (det som avser målning).
 • Ställer upp en frågeställningslista (för att undvika så mycket oklarheter som möjligt).
 • Tar fram mängder för det som ska målas (ytor från ritningarna).
 • Prissätter AMA-koder (behandlingsserier) mot mängderna.
 • Ställer upp en kostnadssammanställning separerat för alla delar, arbete, material och påslag (så ni ser vad som ingår i priserna samt Er utförandetid för projektet).
 • Ställer upp ett följebrev (vad ni bör tänka på, vad som inte ingår, vilka handlingar vi utgått ifrån).
 • Genererar ett anbudsförslag (uppladdat på Ert konto, färdigt att skicka och/eller ändra).
 • Vi ställer upp på frågor och funderingar från Er beställare gällande projektet.

Kontakta oss för mer information !

08-776 30 90