Avtalskund

Avtalskund är en helhetslösning

Avtalskund är för Er som får en del förfrågningar (med ritningar och bygghandlingar) där vi hjälper Er med kostnadsberäkningarna.

Ni:
1. sparar tid (slipp sitta dagtid, kvällar och helger då ni kan göra annat) OCH ni kan vara med på fler förfrågningar.
2. kan fokusera på Er verksamhet, pågående projekt och Era anställda.

Betalning sker normalt sätt löpande per månad (eller som ni önskar).

Kostnadsmässigt tjänar ni på att vara avtalskund gentemot att betala per projekt eller att själva sitta och förbruka Er tid som ni kan använda till annat.

Avtalskund

Intresseanmälan (ej bindande)

Då vi kostnadsberäknar Era projekt gör vi följande:

  • Läser igenom alla bygghandlingar.
  • Ställer upp en frågeställningslista (för att undvika så mycket oklarheter som möjligt).
  • Tar fram alla mängder (ytor från ritningarna).
  • Prissätter AMA-koder (behandlingsserier) mot mängderna.
  • Ställer upp en kostnadssammanställning separerat för alla delar, arbete, material och påslag (så ni ser vad som ingår i priserna samt Er utförandetid för projektet).
  • Ställer upp ett följebrev (vad ni bör tänka på, vad som inte ingår, vilka handlingar vi utgått ifrån).
  • Genererar ett anbudsförslag (uppladdat på Ert konto, färdigt att skicka och/eller ändra).
  • Vi ställer upp på frågor och funderingar från Er beställare gällande projektet.