Lathundsboken

Bokens priser kommer från Prisboken men är applicerade på färdiga ytor/mängder.

Boken är till för att snabbt se/checka färdiga priser på fönster, dörrar, lägenheter, kontor, hallar, korridorer, kök, badrum/wc, fasader etc.

Perfekt bok när kunden snabbt vill ha ett pris (utan att ni ska ge ett felbedömt pris). Med “felbedömt pris” menas att priset som ges som uppskattning kan bli både för högt eller för lågt – för att undvika detta använder man boken.

Kostnad från 2.246 SEK/år (motsvarar 187 SEK/mån).

Lathundsboken
  • Typ av licens, längd & betalsätt
  • Företagsuppgifter
  • Slutför
0% färdig
1 of 3
Vid val av Lathundsboken ingår företagskonto och Lathundsboken. Vid val av paket med alla prissättningstjänster ingår företagskonto och alla tjänster.
Längd på licens: *
Prenumeration = löpande licens (minst 2 år).
Betalning *