Lathundsboken

Bokens priser kommer från Prisboken men är applicerade på färdiga ytor/mängder.

Boken är till för att snabbt se/checka färdiga priser på fönster, dörrar, lägenheter, kontor, hallar, korridorer, kök, badrum/wc, fasader etc.

Perfekt bok när kunden snabbt vill ha ett pris (utan att ni ska ge ett felbedömt pris). Med “felbedömt pris” menas att priset som ges som uppskattning kan bli både för högt eller för lågt – för att undvika detta använder man boken.

Tjänsten ingår i medlemskap standard och premium.