Medlemskap

Välj bland våra färdiga paketlösningar nedanför eller skapa ett eget paket.

Basic

Administrativa system.
kr 125 Månadsvis
 • MrAnbud (offert/anbudstjänst)
 • MrFaktura (enkelt fakturasystem)
 • MrProjekt (projekt & tidrapport)
 • MrTid (tidrapportering)

Standard

Prissättningstjänster
kr 395 Månadsvis
 • Hjälp med 1 st projekt per år (kalkylhjälp)
 • Prisboken (prissatta AMA-koder per m1 & m2)
 • Lathundsboken (färdiga priser på fönster, dörrar, lägenheter, kontor, fasader etc.)
 • MrReferensytor (Klass 1, 2, 3 & olika slutytor omvänt till AMA-koder)
 • MrKalkyl (värderingssystem)
 • MrPris-indikator (snabb-värdering / överslagsberäkning)
 • DOCS kalkyl / mätsystem (för att mäta PDFer på skärm)
 • Allt i medlemskap basic
Populär

Premium

Prissättningstjänster
kr 995 Månadsvis
 • Hjälp med 6 st projekt per år (kalkylhjälp)
 • Allt i medlemskap standard
 • Allt i medlemskap basic
Medlemskap Basic
 • Licens & betalsätt
 • Företagsuppgifter
0% färdig
1 of 2
Innehåller: Offertsystem, fakturasystem, projekt & tidrapportering.
Medlemskap Standard
 • Licens & betalsätt
 • Företagsuppgifter
0% färdig
1 of 2
Innehåller: Externt stöd för 1 st projekt (kalkyler), DOCS kalkyl / mätsystem, 3 st prisböcker, 2 st värderingssystem, offertsystem, fakturasystem, projekt & tidrapportering.
Medlemskap Premium
 • Licens & betalsätt
 • Företagsuppgifter
0% färdig
1 of 2
Innehåller: Externt stöd för 6 st projekt (kalkyler), DOCS kalkyl / mätsystem, 3 st prisböcker, 2 st värderingssystem, offertsystem, fakturasystem, projekt & tidrapportering.

Priserna i våra system

Priserna i systemen uppdateras varje år då vi följer måleriavtalet (som uppdaterar priser för grundlön på olika arbetsmoment).
På grundlönen lägger vi på olika påslag för att priserna ska inkludera vinst, täckningsbidrag, resekostnader, spilltid, skatter, semesterlön etc.
Utöver arbetskostnaderna följer vi senaste uppdaterade prislistor för material som är kopplat till dom olika arbetsmomenten
=
färdiga priser som gäller i hela landet för alla som prissätter målningsprojekt.

Är priserna för höga eller för låga ?

Varken eller.

Då vi utgår ifrån avtalsenliga punkter gäller priserna över hela landet (oavsett om man följer måleriavtalet eller inte) och våra påslag är tillför att täcka in alla Era normala kostnader.

Utländsk arbetskraft och företag som dumpar priserna gå inte att jämföra med.

Utgår Ni ifrån våra priser som är enligt svenska marknaden vet Ni att Ni alltid går med vinst.
Företag & organisationer använder våra priser för att kalkylera och budgetera, som ett riktvärde.
Ni kan såklart Er marknad och Era kunder bäst.
Kan ni höja priserna ska ni göra det, måste ni sänka vet ni hur mycket ni kan sänka med utan att gå back.
Chansar ni har ni igen aning om vart gränsen går.

Ett mattegeni köper en miniräknare för att kontrollräkna.
En målare och/eller en inköpare av målningsuppdrag köper MåleriRåd´s tjänster för att kontrollräkna.