Medlemskap

Er upphandlingsexpert för målningsuppdrag

Medlemskap

2019/06/19 Nyheter 0

Bli medlem idag !

Föregående
Nästa

Medlemskap MåleriRåd AB

Med ett medlemskap får ni tillgång till branschanpassade kalkylsystem !

  • Prisboken
  • Lathundsboken
  • MrReferensytor
  • MrKalkyl värderingsystem
  • MrPris-indikator överslagsberäkning
  • DOCS kalkyl / mätsystem (PC)
  • MrAnbud (offert/anbudssytem)
  • Projekt & tidrapportsystem, fakturasystem

Eller sätt ihop ett eget paket

Priserna i våra system

Priserna i systemen uppdateras varje år då vi följer måleriavtalet (som uppdaterar priser för grundlön på olika arbetsmoment).
På grundlönen lägger vi på olika påslag för att priserna ska inkludera vinst, täckningsbidrag, resekostnader, spilltid, skatter, semesterlön etc.
Utöver arbetskostnaderna följer vi senaste uppdaterade prislistor för material som är kopplat till dom olika arbetsmomenten
=
färdiga priser som gäller i hela landet för alla som prissätter målningsprojekt.

Är priserna för höga eller för låga ?

Varken eller.

Men givetvis kan priserna skilja sig beroende på vart i landet man är.
Priserna kan också skilja sig då alla projekt har egna förutsättningar (alla projekt lever sina egna liv och fungerar olika).

Skillnaden prismässigt kan också skilja sig beroende på vem som utför jobben.
En slö arbetare kostar mer än en som är effektiv.
Vår priser utgår ifrån måleriavtalet = ackordspriser = man ska vara effektiv.

Då vi utgår ifrån avtalsenliga punkter gäller priserna över hela landet (oavsett om man följer måleriavtalet eller inte) och våra påslag är tillför att täcka in normala kostnader man har i verksamheten.

Utländsk arbetskraft och företag som dumpar priserna gå inte att jämföra med.

Utgår Ni ifrån våra priser som är enligt svenska marknaden vet Ni att Ni alltid går med vinst.
Företag & organisationer använder våra priser för att kalkylera och budgetera, som ett riktvärde.
Ni kan såklart Er marknad och Era kunder bäst.
Kan ni höja priserna ska ni göra det, måste ni sänka vet ni hur mycket ni kan sänka med utan att gå back.
Chansar ni har ni igen aning om vart gränsen går.

Ett mattegeni köper en miniräknare för att kontrollräkna.
En målare och/eller en inköpare av målningsuppdrag köper MåleriRåd´s tjänster för att kontrollräkna.

Våra webbsystem fungerar på alla enheter med internet, oavsett operativsystem (så kallad “molntjänst”).

DOCS kalkyl/mätsystem är en programvara (ej molntjänst) som måste installeras på PC med Windows 10.
Ska DOCS installeras på MAC måste Windows 10 vara parallellt installerat (sekundärt operativsystem).