MrKalkyl

MrKalkyl

MrKalkyl är en värderingstjänst där ni anger ytor/rum/fasader som ska åtgärdas.

När ni lagt till Era val anger ni vilket skick/krav ytan har, hur ytan ser ut idag och vad som ska göras på slutytan.

När ni gått igenom yta för yta får ni ett värderingsdokument med kostnad för arbete, material, täckningsmaterial, vilka produkter ni behöver och åtgång av produkterna , arbetsbeskrivning av ytorna (AMA-koder) samt arbetstid (för utförande).

En kalkyl kan vändas i ett klick till ett anbud i MrAnbud (som i sin tur kan vändas i ett klick till en faktura i MrFaktura).

Tjänsten ingår i medlemskap standard och premium.