MrPrisdatabas

Er upphandlingsexpert för målningsuppdrag

MrPrisdatabas

2020/01/13 Nyheter 0

Framtidens prisdatabas för måleribranschen.

MåleriRåd AB håller på och utvecklar en komplett prisdatabas som möjliggör för användarna att ändra på det mesta.
Kostnadstabeller (påslag), ändra produkter, lägga till egna produkter etc. samt på sikt kunna applicera egna prismoduler.

Systemet kommer vara en mer öppen lösning och flexibel.

Framöver kommer användarna kunna ha egna kalkylsystem på sina hemsidor där dom kan arbeta samt att deras kunder kan skapa olika värderingar och boka uppdrag.

Mer information och videos kommer under Q2 2020.

Förhandsboka / intresseanmälan

MåleriRåd