Prisboken
Bok på 349 sidor med prissatta AMA-koder/behandlingsserier (per m1 & m2)

Lathundsboken
Bok på 496 sidor med färdiga priser på ytor (fönster, dörrar, lgh, kontor, kök, bad/wc, hallar, korridorer, fasader etc.)

MrReferensytor
Bok på 79 sidor med prissatta AMA-koder för slutytor (klass 1, 2, 3 & olika referensytor).

DOCS kalkyl / mätsystem
System för att mäta & prissätta PDF-ritningar

Prisboken 2019
MrReferensytor 2019

MrKalkyl
Detaljerat värderingssystem

MrPris-indikator
Snabb-värderingssystem

Avtalskund
Hjälp med kalkyler (utan att betala per projekt) & tillgång till alla våra system

Kalkyluppdrag
Hjälp med enstaka uppdrag (betalning per projekt)

MrKalkyl
MrPris-indikator
Avtalskund
Kalkyluppdrag

ÄTA (ändringar & tilläggsarbeten)
En fysisk bok för Er att ha med Er på arbetsplatsen

Egenkontroll
En fysisk bok för Er att ha med Er på arbetsplatsen

MrÄTA
MrEgenkontroll

MrAnbud
Offert / anbud / ordersystem

MrFaktura
Fakturasystem

MrProjekt
Projekthantering & tidrapportering

MrTid
Tidrapportering

MrAnbud
MrFaktura
MrProjekt