Kalkyluppdrag

Slipp betala per projekt, läs mer om avtalskund >> Slipp betala per projekt, läs mer om mätservice kund >> Det här får ni: Mängder. Vi mäter ritningarna (alla utrymmen och ytor som ska behandlas). Priser på mängderna (prissatta AMA-koder med arbetskostnad och materialkostnad). Kostnadssammanställning av alla mängder och priser inkl. utförandetid. Vi läser igenom alla…
Läs mer


2018/03/12 0