MrPrisdatabas

Framtidens prisdatabas för måleribranschen. MåleriRåd AB håller på och utvecklar en komplett prisdatabas som möjliggör för användarna att ändra på det mesta.Kostnadstabeller (påslag), ändra produkter, lägga till egna produkter etc. samt på sikt kunna applicera egna prismoduler. Systemet kommer vara en mer öppen lösning och flexibel. Framöver kommer användarna kunna ha egna kalkylsystem på sina…
Läs mer


2020/01/13 0