Rengöringsgrad av den befintliga ytan:

Rengöringsgrad 3: tvättning och uppskrapning
Notis:
Rengöringsgrad 3 ingår i rengöringsgrad 2 numera men har tidigare varit en egen rengöringsgrad (rengöringsgrad 3).

Inga direkta behandlingar av ytan krävs.

Inom kort kommer mer information och eventuellt bilder.