Målerikonsult

Er upphandlingsexpert för målningsuppdrag

Föregående
Nästa

Vi hjälper företag & organisationer med upphandling samt tillhandahåller egenutveckalde system som hundratals användare dagligen använder.

Är ni målare eller inköpare av målningsprojekt kan vi hjälpa Er.

Årligen kostnadsberäknar vi hundratals projekt till ett värde över 300 miljoner !

Avtalskund