Välkommen !

MåleriRåd AB är en grupp målerikonsulter.
Vårat arbetsområde är hela landet och våra kunder är alla som prissätter och/eller köper målningsuppdrag.
Vi kan erbjuda enklare prissättnings- & värderingssystem till mer avancerade kalkylsystem.
Utöver våra system kan vi även hjälpa Er med kalkyler (kostnadsberäkningar) & anbudsunderlag av Era förfrågningar från
start till mål samt även hjälpa Er i förhandlingar kring uppdrag.