Rengöringsgrad av den befintliga ytan:

Rengöringsgrad 2: borttagning av ytskickt till fast underlag.

Kraftiga behandlingar av ytan krävs.

Inom kort kommer mer information och eventuellt bilder.