Högra krav ställs på ytan.
Kraftiga behandlingar av ytmaterial för bästa resultat.
Man vill uppnå jämn yta och ett högt krav på slutytan.

Inom kort kommer mer information och eventuellt bilder.