Viktigt information:

Lösenordet måste vara 6 “tecken” långt och innehålla minst:

 • en stor & en liten bokstav
 • en siffra
 • ett specialtecken
 • Exempel på användbara specialtecken:

 • #
 • !
 • @
 • $
 • %
 • ^
 • &
 • +
 • =
 • Exempel på specialtecken som INTE fungerar:

 • ?
 • :
 • ;
 • /
 • (
 • )
 • ´
 • Exempel på lösenord:

 • Johan10!
 • #johaN38
 • Sven!44sson