På den här sidan ger vi exempel på Rubriker och Texter Ni kan ha i offerter/anbud eller för ÄTA-hantering.

Mallnamn:

Exempelvis:
Standardmall, mall 1, mall 2, Kalkyler, ÄTA-hantering, Privatpersoner, Kommuner, Byggföretag etc.

Huvudrubrik:

Exempelvis:
Anbud, Offert, ÄTA

Giltighetstid:

Ange giltighetstiden för dokumentet.
Exempelvis 30, 60, 90, 120 (dagar).

Dröjsmålsränta:

Ange i procent hur mycket ränta på summorna det ska vara vid ev. dröjsmål av betalning.
Exempelvis 23%.

Tilläggsarbeten:

Ange den summa som ni tar/vill ha för extra arbeten (ÄTA).
Exempelvis 450 SEK/tim.
Summan anges exkl. moms.

Avbeställningsavgift:

Ange den summa (om ni vill ha en summa) för ev. avbeställning av projekt som beställs.
Exempelvis 5.000 SEK.

Förseningsavgift:

Ange den ev. förseningsavgift ni vill ta. Om kunden beställer projektet och det uppkommer förseningar som påverkar ert arbete tar ni då ut en förseningsavgift enligt det belopp ni angivit, per vecka.
Exempelvis 10.000 SEK/vecka.

Rubrik & text för vad projektet gäller:

Exempelvis:
Rubrik: Beträffande.
Text: Kalasvägen 69, Haninge.

Rubrik & text för vad som inte ingår i projektet:

Exempelvis:
Rubrik: Följande ingår ej (eller är på förhand oklart).
Text:
– Målning av fönster & dörrar.
– Målning av rör & radiatorer.
– Målning utvändigt.

Rubrik för prisdetaljer:

Exempel 1 (standard):
Härmed erbjuder vi oss att utföra ovanstående projekt med nedanstående förutsättningar till priset:

Exempel 2 (ÄTA):
I denna ÄTA (Ändringar, Tillägg & Avgående arbeten) redogör vi följande arbeten utanför avtal:

Rubrik & text med förutsättningar för projektet

Exempelvis:
Rubrik: Förutsättningar.
Text: Målningsarbeten av lägenhet på Kalasvägen 69.

Rubrik & text för vilka handlingar som ligger till grund

Exempelvis:
Rubrik: Handlingar / underlag.
Text:
Bygg/rambeskrivning: dat. XXX
Rumsbeskrivning: dat. XXX
Ritning(ar): A-40-1-XXX
Platsbesök: XXXX-XX-XX
Bilder: 

Er hälsningstext:

Vänliga hälsningar // Göran Svenzzon

Extra information (t.ex: Lagtext, info för hur vissa arbetsmoment ska utföras osv):

Priser enligt senaste måleriavtal och materialprislista.
Priserna/kostnaderna avser arbete på fria arbetsytor (ev. flytt av möbler, tavlor, lampor, inredning, nermontering av el-kontakter, rör, trummor etc. ingår inte i priserna).
Beställare tillhandahåller EL, vatten och omklädningsrum / utrymme / lokal med lås (om inget
annat anges enligt ök).
God framkomlighet under hela entreprenaden gäller.
Vid störning och/eller hinner av påbörjade arbeten eller planerade arbeten debiteras spilltiden löpande per timme.