Kalkyluppdrag

Kalkyluppdrag Kostnadskalkyler bygger på att först mäter ytor för att få fram mängderna för det som ska behandlas. När ytorna är framtagna prissätts ytorna med olika arbetsmoment (AMA-koder).Alla ytor har olika priser för både arbetskostnad och materialkostnad – beroende på vad som ska göras. Som exempel behandlas snickerier, gipsytor, befintliga målade, vävklistrade eller tapetserade ytor…
Läs mer


2018/03/12 0