Ramavtal

MrRamavtal

Boken innehåller färdiga priser på:

•Hallar >5 till 10 m2.

•Förråd >5 m2.

•Sovrum / rum >10 till 15 m2.

•Vardagsrum >20 till 25 m2.

•Kök >10 till 15 m2.

•Kök + vardagsrum (öppen yta) >25 till 30 m2.

•Våtrum med okaklade väggar >4 till 8 m2.

•Våtrum med halvkaklade väggar >4 till 8 m2.

•Färdiga priser på:
1 R&K 44 m2,
2 R&K 71 m2,
3 R&K 86 m2,
4 R&K 93 m2,
5 R&K 124 m2.
Priser för olika behandlingar & åtgärder per lägenhetstyp & storlek.

•á-priser på olika arbetsmoment (nya gipsytor, patentering/islolering, lister, rör, radiatorer, tapetnertagning etc.).

Priserna i dom olika utrymmen är baserade på en takhöjd på 2,5 m
(inga avdrag för fönster, dörrar eller öppningar är gjorda).

MrRamavtal

Se bilder längre ner.

En enkel webb-bok som är Er guide inför ett ramavtal där priser på olika utrymmen och ytor ska sättas.

Använd bokens priser som bas när Ni prissätter, men kom ihåg att det alltid är Ni som bestämmer vilket pris Ni ska lämna.

En viktig notering i detta, är att ramavtal avser oftast priser på olika utrymmen baserat på golvytan.
Prissätt aldrig ett projekt baserat på golvytan.
Till 99% är det väggar (och ibland i kombination med tak) som ska målas, inte golvet.
Vår bok omvänder golvytan till färdiga priser (baserat på utrymmets storlek gånger en snitt-takhöjd för utrymmet) för att få med väggarna.

Boken ingår i våra webbaserade system.

Prenumeration
på våra webbsystem:

Nya kunder (25% rabatt under första året).
3.650 SEK -25%.

För Er som har en aktivt licens hos oss (serviceavtal, DOCS-avtal eller webbsystem) ingår boken utan extra kostnad.

Här är några utvalda sidor ur boken på 125 sidor.