MrReferensytor

En referensyta och/eller klass är en hänvisning för hur slutytan ska vara när målaren är klar med sitt arbete.

Det finns olika ytor som kan behandlas på olika sätt, dvs med olika rengöringsgrader, underbehandlingar och slutbehandlingar.

I vår bok “MrReferensytor” specificerar vi olika typer av referensytor (siffror) och klasser (hänvisning till hur slutytor ska vara när målaren är klar) och dess betydelse.

Mot referensytorna och/eller klasserna specificerar vi en eller flera rekommenderade ama-koder (arbetsmoment),  som bör utföras för att kunna uppnå slutytorna som beställaren strävar efter.

Se några bildexempel nedanför.

Boken MrReferensytor ingår i våra webbaserade system.

MrReferensytor
ReferensytorE1
ReferensytorE2