Mäta ytor för målning

Hur mäter man ytor som ska målas ?
…och hur prissätter man målningsarbeten ?

1. Man mäter den yta som ska behandlas (oftast per m2 eller m1).
Ytan som ska behandlas är den som mäts (inte baserat på någon annan yta).

2. Ytan prissätts därefter med en åtgärd (olika arbetsmoment / ama-koder).
Ytan ihop med prissatta arbetsmoment ger en arbetskostnad.
Arbetskostnaden (beroende på vilka arbetsmoment som ska utföras) genererar i sin tur utförandetid och dagar.

Olika arbetsmoment tar olika lång tid att utföra.

Därav finns olika behandlingsmoment.
Våra system utgår ifrån ama-koder och målarnas kollektivavtal för vad varje arbetsmoment kostar.
Varje arbetsmoment har i sin tur en kopplad produkt med åtgång och pris.

Något man INTE utgår ifrån är golvytan som många gör.
Att prissätta ett måleriprojekt baserat på golvytan är väldigt ologiskt.
Varför prissätta ytor som ska behandlas – mot en annan yta ?

Prissätt ALDRIG måleriprojekt baserat på golvytan (vad har golvytan med det som ska målas att göra ?).

Exempel på varför golvytan kan bli helt fel att prissätta efter:
Har man ett rum som är 10 x 10 = 100 m2. Detta rummet har 4 st väggar.
Men monterar man upp 6 rum i denna yta har man en mindre golvytan då väggarna upptar yta, MEN sen många fler väggytor att behandla !
Prissätt inte målningsprojekt efter golvytan !
Det är sällan golvet ska målas, därav kan man inte utgå ifrån golvytan.
Och övriga ytor i ett eller fler utrymmen har inget med golvytan att göra.

Golvytan mäts och prissätts endast då golvet ska målas eller om man ska täcka golvet med golvpapp.

Gör det enkelt.
Det som ska målas mäts och prissätts, inte baserat på någon annan yta.

Exempelvis:
Ska en vägg målas, mäts och prissätts väggen (inte baserat på någon annan yta).
Ska ett tak målas så mäts och prissätts taket (inte baserat på någon annan yta).
Ska en golvsockel målas så mäts och prissätts golvsockeln (inte baserat på någon annan yta).
Ska en dörr målas så mäts och prissätts dörren som ska målas (inte baserat på någon annan yta).
…osv

Uppmätning av ytor:

Vägg:
Bredd x takhöjd
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).

Bröstningspanel / träpanel / panel:
Bredd x höjd
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).
Är det mycket kanter i panelen kan ytan behöva höjas i procent för att få med alla ytor och för att täcka en större åtgång av materialet.

Lucka/lukor (gäller även garderobsdörrar och/eller köksluckor som ska målas på plats):
Bredd x höjd
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).
Mät varje lucka för sig och slå sen ihop alla ytor till en totalyta per m2.
OBS !
Mätning/prissättning via lackeringverkstad sker på annat sätt.

Tak:
Bredd x längd
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).

Golv (endast om golvet ska täckas med papp eller om golvet ska målas):
Bredd x längd
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).

Golvsockel eller taklist:
Mät per m1
(antal löpmeter) för att få ut längden (antal meter).

Dörrblad (det man öppnar med handtaget):
Bredd x höjd
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).
Dörrbladet har 2 sidor, upprepa mätningen baserat på hur många sidor som ska behandlas.
Ska båda sidorna behandlas blir det då bredd x höjd x 2 sidor.
Detta gäller även portar och garageportar.

Dörrkarm (den del som sitter fast i väggen och håller i dörrbladet), gäller även dörrfoder:
Mät per m1 runt dörren, per sida
(för att få ut antal meter).
Dörren har 2 sidor, upprepa mätningen baserat på hur många sidor som ska behandlas.
Dörrfoder: Om båda sidorna ska behandlas, antal m1 (meter) för en sida x 2 sidor.

Dörrsmyg:
Mät per m1 runt dörren
(för att få ut antal meter).
Dörrsmyg är om dörrposten är djupare än normalt, där det uppstår en “väggsnutt” innan eventuell karm kommer.
I normala fall monteras en färdiglackerad/målad trälist i detta område, men i vissa förekommande fall kan den vara av puts/betong eller gips/skiva.

Fönsterkarm (det som håller fönstret uppe i väggen):
Mät karmen per m1, per sida
(för att få ut antal meter).

Fönsterbåge (fönstret du öppnar):
Mät bågen per m1, per sida
(för att få ut antal meter).

Mellansida fönster (om fönstret är delningsbart när du öppnat fönstret):
Samma mått som bågen men x 2 i och med att det är delningsbart (för att få ut antal meter).

Fönstersmyg:
Mät per m1 runt fönstret
(för att få ut antal meter).
Fönstersmyg är om fönstret/ytterväggen är djupare än normalt, där det uppstår en “väggsnutt” innan eventuell karm kommer.
I normala fall monteras en färdiglackerad/målad trälist i detta område, men i vissa förekommande fall kan den vara av puts/betong eller gips/skiva.

Fönster/dörrspröjs:
Mät per m1 spröjs
(för att få ut antal meter).

Hörnskydd:
Antal ytterhörn x takhöjden
(för att få ut antal meter).
Hörnskydd monteras oftast där nya gipsskivor bildar ett ytterhörn, men kan även monteras på befintliga ytterhörn för att förstärka hörnet, men då kan det medföra ytterligare spacklingsarbeten på övriga väggar för att få det jämt.
Skyddet skyddar hörnet mot stötskador.

Radiator / element:
Mäts per st
(upp till 4 m2 värmeyta).

Rör:
Mät per m1
(för att få ut antal meter).

Ventilationsrör / trummor:
Mät per m1
(för att få ut antal meter).
OBS ! Beroende på utformningen och/eller storleken av rören / trummorna kan ytorna behöva mätas per m2 (för att få ut antal m2/kvadratmeter).
Är det “platta” trummor mät dom per m2.
Är det rund rör som är större än 40 cm i omkrets mät ytan som m2.

Inklädnad av ventilation / schakt:
Mät antal m2/kvadratmeter runt om det som kläs in.
Om hörnskydd ska monteras, mät hörnet per m1 (för att få antal meter).

Räcke:
Bredd x höjd x 2 sidor
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).
OBS ! Är det ett räcke i ett trapphus har räcket 4 sidor per trapplöp (exempelvis mellan två våningsplan).

Handledare:
Mät per m1
(för att få ut antal meter).

Hissfront:
Bredd x höjd
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).

Fasadytor:
Bredd x höjd (för att få ut antal m2/kvadratmeter).
OBS ! Är det en träfasad med lockpanel bör ytan höjas mellan 20-30% för att få med alla kanter som uppstår med panelen), detta gäller även staket och plank.
Är det en veckad plåtfasad bör ytan höjas mellan 50-100% (dvs om man skulle dra ut plåten så den blir slät, som ett dragspel, blir ytan mycket större än om ytan är helt platt).

Fasadsockel:
Mät per m1 (för att få ut antal meter).
OBS ! Är sockeln högre än 1 m så mäts ytan per m2/kvadratmeter (bredd x höjd).

Takfot / underslag:
Mät per m1 (för att få ut antal meter).
OBS ! Tänk på att takfötter kan vara med eller utan synlig tass/takstol och att takfötterna kan ha olika djup, är djupet mer än 1 m mäts det som ett skrämtak.

Vindskiva:
Mät per m1 (för att få ut antal meter).
Vindskivan sitter monterad på takfoten (den yttersta delen).

Knutbräda (hörn på huset), gäller även utvändiga dörr/fönsteromfattningar/foder:
Mät höjden per m1, per sida (för att få ut antal meter).
Knutar och dörr/fönsteromfattningar mäts separat om dessa ytor har annan kulör än övriga fasadytorna.
Har dessa ytor samma kulör som fasaderna mäts dom in i fasadytan.

Grind:
Bredd x höjd x 2 sidor
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).

Skärmtak:
Bredd x djup
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).

Balkongunder/översidor:
Bredd x djup
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).

Kant på balkonger:
Mät per m1 (för att få ut antal meter) eller höj undersidans yta om även under/översidan ska målas (baka in kanten i under/översidans yta).

Hängrännor och stuprör:
Mät per m1 (för att få ut antal meter).

Fönsterbleck:
Mät per m1 (för att få ut antal meter).

Fönsterbräda:
Mät per m1 (för att få ut antal meter).

Fönsterbänk:
Beroende på hur bänken är kan den mätas både per m1 och m2.
För att ha marginalerna på sin sida bör dock fönsterbänkar mätas per m2 (höjd x bredd), ska flera sidor målas av bänken kan ytan behöva mätas höjd x bredd x 2 sidor.

Garderobs-/kökstommar (för platsmålning):
Höjd x bredd x 2, om både in- och utsidan ska målas.
Ska bara ena sidan målas mäts ytan höjd x bredd.
OBS !
1. Är det fasta hyllplan inne i stommen måste ytan höjas för att få med alla ytor, kolla i stommen och bedöm ytan efter hur många hyllplan och sidor som tillkommer.
2. Mätning/prissättning via lackeringverkstad sker på annat sätt.

Glasparti (för platsmålning):
Höjd x bredd x 2, om både in- och utsidan ska målas.
Ska bara ena sidan målas mäts ytan höjd x bredd.
Gör inga avdrag för fönster/glas (mät hela ytan).