LCS

Målningskapitel LCS

Kapitlet LCS är en särskild beskrivning för målningsarbeten.
Kapitel LCS är oftast specificerad inne i en “Byggbeskrivning”, “Byggnadsdelsbeskrivning”, “Rambeskrivning” eller “Tekniskbeskrivning”, där även andra entreprenaders generella beskrivningar finns.

Kapitlet (LCS) specificerar målningsarbeten i kombination med rumsbeskrivningen.
Rumsbeskrivningen specificerar vad som ska behandlas på ytorna per rum (tak, väggar, socklar, golv etc.).
Kapitel LCS specificerar oftast det som ska behandlas utöver det som står i rumsan (rumsbeskrivningen).
Står det inte i rumsbeskrivningen vad som ska göras hänvisar man i rumsbeskrivningen till kapitel LCS i bygg/ram/tekniskbeskrivning där man då specificerar vad som ska göras.

Kapitel LCS i bygg/ram/tekniskbeskrivning ska vara synkad med rumsbeskrivningen.
Det bör alltså inte stå en sak i rumsbeskrivningen och en annan sak i kapitel LCS för samma yta som ska behandlas, då måste man fråga beställaren om vad som gäller alternativt att man i sin offert/anbud skriver vilken beskrivning man utgått ifrån och att beskrivningarna säger emot varandra.

Exempel på vad kapitel LCS kan innehålla för information/beskrivningar.
Målning av:
Dörrar, fönster, glaspartier, räcken, handledare, radiatorer (element), rör/installationer, pelare, takbalkar, fasader, takfot, vindskiva, övriga fasaddetaljer etc.

En webbaserad bok med guide för kapitel LCS ingår när man har en aktiv licens av våra webbaserade system.