Kommande system och uppdateringar

W-DOCS – nytt mätsystem, webbaserat.

Sen många år tillbaka har vi DOCS kalkyl/mätsystem som är en programvara som installeras på PC.

Med DOCS mäter man ritningar (PDF-ritningar) för att få fram ytor/mängder. Ytorna kan därefter prissättas på olika sätt.

Under 2023 påbörjades utveckling av en webbaserad mätmodul som kommer fungerar på PC och MAC.

Utvecklingen är i full gång, så vår förhoppning är att systemet kan lanseras under Q2 (kvartal 2), 2024.

Kontakta oss för mer information eller om Ni vill förhandsboka systemet !

DOCS

MrBeskrivning – ett beskrivningssystem.

Med MrBeskrivning kommer Ni kunna skapa arbetsbeskrivningar och/eller rumsbeskrivningar på ett enkelt sätt.

Skapa rum och ytor samt vad som ska göras mot ytorna.

Mot ytorna som lagts till kommer Ni kunna välja AMA-kod, referensyta, klass eller skriva fritext.

Det kommer även finnas en knapp för att generera/skapa en automatisk beskrivning mot ytorna via AI (ChatGPT).

Utvecklingen är i full gång, så vår förhoppning är att lansera systemet under Q1 (kvartal 1), 2024.