Tjänsteavtal / Villkor

Konsultuppdrag, prisböcker, kalkylsystem, värderingssytem, projekt & tidrapport, offert & fakturasystem, beskrivningar.

Generella villkor för att bli/vara kund hos MåleriRåd AB

  • Dessa Försäljningsvillkor är tillämpliga om Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkunder gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag gäller Köplagen.
  • Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres.
    Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att MåleriRåd AB lider ekonomisk eller annan skada, kommer att polisanmälas.


Läs mer om GDPR här för hur vi behandlar Era uppgifter:
https://www.malerirad.se/gdpr/


Pris/Priser och fakturering:

Överenskommelser som sker över telefon gäller vid tillfället och är inte kopplat till prisuppgifterna eller paketlösningar som specificeras här på hemsidan = webbpriser.
Vid val av 3-års licens/medlemskap skickas en faktura ut med betalningsvillkor 30 dagar en gång per år (under dom 3 licens-åren) eller enligt ök. Vid köp/beställning av DOCS kalkyl/mängdsystem (3 års licens) läggs ett avtal upp mot Wasa Kredit där kunden betalar månadsvis om inget annat avtalas. Gör kunden valet att betala per år via oss skickas en faktura ut per år.
Vid val av 1-års licens/medlemskap skickas en faktura ut med betalningsvillkor 30 dagar.
Vid eventuellt val av månadsfaktura skickas en faktura ut varje månad med betalningsvillkor 30 dagar, beroende på vilken leverantör vi använder oss av vid avtaltecknande kan det tillkomma en avi-kostnad per faktura och månad (mellan 20-100 SEK exkl. moms) OM inte autogiro används (då är avi-kostnaden 0 SEK).
Även en uppläggningskostnad kan tillkomma (mellan 100-500 SEK exkl. moms, beroende på vilken leverantör vi använder vid avtalstecknande).
Fakturan skickas i normala fall inom en vecka efter beställning.
Dröjsmålsränta 23%.
Alla priser exkl. moms (25%).


Medlemskap/Licenser/licenstid/användare:

Ett medlemskap/licens löper i 12 alt. 36 månader (vid annan typ av överenskommelse så kan licensperioden/medlemskapet vara längre eller kortare).
Licensen/medlemskapet löper vidare 12 månader automatiskt när licensen går ut (om inte licensen sagts upp 3 månader innan licensens slut).
En licensanvändare (ett företag) kan ha obegränsat med användare på sitt företagskonto kostnadsfritt, så länge dom ansluta är anställda på företaget.
Dom anställda som ansluts till företagskontot tilldelas av företagsadministratören (skaparen av företagskontot), dvs dom tjänster som företagsadministratören vill att dom ska ha tillgång till.
För fler användare av webböckerna på företagskontot måste företagsadministratören kontakta MåleriRåd AB som sen tilldelar den/dom som ska ha tillgång till köpt bok eller bokpaket.
Dom som ska ha tillgång till böckerna måste vara anställda på företaget som gör begäran.

Dom nya användarna måste dela sitt samtycke att dom blir registrerade i vår databas och att uppgifterna sparas för att dom ska kunna använda tjänsterna dom blir tilldelade.


Konto / Företagskonto:

Dom tjänster företaget ska ha tillgång till måste beställas innan MåleriRåd AB aktiverar tjänsterna.
MåleriRåd AB har rätten att neka köp/beställning av “kund” utan direkt anledning, om kunden har dålig kreditvärdighet eller om det är ett konkurrerande företag som är ute efter att förstöra/plagiera våra tjänster eller av annan avsikt.
Eventuella företag som har “direkt” koppling till kunder som har nekats köp kommer spärras.


Eventuella rabatter:

Ev. rabatter kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden, dvs man kan inte kombinera en rabatt med andra typer av rabatter.


Copyright ©:

I vissa tjänster kan eventuellt vårt och/eller våra produkter/tjänsters namn stå med.
Texterna som kan framstå är i ljus färg och sticker inte ut på något sätt, detta för att säkerhetsställa att produkterna/tjänsterna är våra och kommer från oss (copyright ©).
Exempel på texter: copyright ©, copyright, ©, MåleriRåd AB, MåleriRåd, MaleriRad.se, HantverksParken, HantverksParken.se, MrAnbud, MrAnbud.se, MrPlanering, MrPlanering.se, Måleripris, Måleripriser, Måleripris.se, Måleripriser.se, MaleriPris.se, MaleriPriser.se etc.


Ansvar:

MåleriRåd AB tar inte på sig eventuell skuld ifall beställare betalar våra fakturor till fel betalningsmottagare.
MåleriRåd AB är inte part i de affärsöverenskommelser som sluts vid upphandlingar och vad som gäller i handlingarna.
Detta innebär att MåleriRåd AB inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan olika parter, t.ex. uteblivna fakturor, skador, brister i utfört arbete eller övriga fel. Användaren har inte rätt att gentemot MåleriRåd AB göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till MåleriRåd AB, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete.
Varje användare ansvarar själv för sina inloggningsuppgifter, borttappat/glömt lösenord kan genereras på nytt i vår automatiska lösenordstjänst.
Det är absolut förbjudet att dela sina inloggningsuppgifter. Som företagsadministratör för företagskontot kan du tilldela personer på företaget egna konton så länge dom är anställda på företaget.
Dom nya användarna måste dela sitt samtycke att dom blir registrerade i vår databas och att uppgifterna sparas för att dom ska kunna använda tjänsterna dom blir tilldelade.
Vid köp av kalkyl/konsultuppdrag gäller vårat ansvar enligt ABK 76 (begränsat till kalkylarvodets storlek).


Svensk lag:

På MåleriRåd AB finns ingen ansvarig utgivare utsedd. Detta innebär att varje användare som väljer att skicka in uppgifter eller annat material, själv svarar straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag. Användare ska uppträda professionellt och vårdat, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras/skickas in. Missbruk av funktionerna på MåleriRåd AB är absolut förbjudet, det är också förbjudet att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, eller på olika sätt förstöra för andra användare. I de fall användare företar handlingar i syfte att försämra MåleriRåd´s tjänst, eller göra användare missnöjda med tjänsten har MåleriRåd AB rätt att, förutom att stänga av användaren, erhålla från användaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till. Användare ansvarar själva för att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper.
MåleriRåd AB följer Svensk lag ang. beställning företag mot företag (B2B, köplagen), dvs EJ konsumentköplagen (som gäller för privatpersoner).
MåleriRåd AB tillämpar ingen ångerrätt (inga “ångerrättsavtal” finns mot våra produkter eller tjänster).


Rättigheter:

Text, grafik, bilder och annat material som finns på/hos MåleriRåd AB är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen.
MåleriRåd AB äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa villkor.
Läs mer om GDPR här för hur vi behandlar Era uppgifter:
https://www.malerirad.se/gdpr/


Företags och personuppgifter:
Läs mer om GDPR här för hur vi behandlar Era uppgifter:
https://www.malerirad.se/gdpr/


Informationsändringar / tillägg:

MåleriRåd AB har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta.
Användare uppmanas att läsa dessa villkor innan varje förfrågan/beställning.


Vid tvist/tvister:

Vid eventuell tvist åtar sig båda parter till dessa villkor att försöka lösa tvisten i samförstånd innan tvisten tas till domstol. Om parterna inte lyckats komma överens inom fyra (4) veckor från det att konflikt initierats står det varje part fritt att gå vidare med tvisten till allmän domstol i Sverige.
Svensk lag ska tillämpas.

Senast uppdaterad: 2018-05-14