Skapa konto

Beskrivningssystem.

Med vårat beskrivningssystem skapar Ni enkelt arbetsplatsbeskrivningar och/eller rumsbeskrivningar för projekt.

Skapa utvändiga projekt med ytor eller skapa invändiga projekt och lägg till rum och ytor som ska behandlas.

Anpassning för måleribranschen finns där man kan skapa ama-koder, referensytor/klasser och även lägga till kulörer mot ytor.

Fungerar i mobil, läsplatta och dator med internet.

Från 495 SEK per år.
Motsvarar ca 1,36 SEK per dag.

Olika paket/licenser finns att välja mellan.

Fungerar för privatpersoner, olika typer av företag, konsulter, Kommuner, fastighetsägare/förvaltare, BRF:er etc.

Prissättningssystem (måleri).

Med våra enkla prissättningssystem för måleriarbeten kan Ni se priser på ama-koder/behandlingar per m1/m2, se priser på färdiga ytor (fönster, dörrar, fasader, hela lägenheter, kontor etc.), skapa enkla värderingar mot ytor, skapa mer avancerade kalkyler för både stora eller små projekt etc.

Förutom prissättning av måleriprojekt får Ni även tillgång till offertsystem, fakturasystem, projekthantering/tidrapportering.

Fungerar i mobil, läsplatta och dator med internet.

Från 5 SEK per dag.
Avser årslicens (kostnad per dag x 365 dagar).
Licensen kan delas upp per år, halvår, kvartal, månad.

Olika paket/licenser finns att välja mellan.

Fungerar för alla typer av företag och organisationer som antigen utför måleriprojekt (målare) eller för dom som köper måleritjänster (byggare, Kommun, fastighetsförvaltare/ägare etc.) – oavsett om man har 1 anställd eller 500 anställda.

Mätsystem (mäta ritningar / PDF-ritningar).

Sedan år 1999/2000 har vi ett kalkyl/mätsystem som heter DOCS där man mäter ritningar för att få ut ytor som man sen prissätter. DOCS har under åren uppdateras en del men är endast anpassat för PC.

För att kunna bemöta våra kunders behov (och anpassning så att det fungerar i både PC och Mac) påbörjades under år 2023 en webbaserad version av DOCS som heter W-DOCS.

Systemet är under utveckling och kommer fungera i PC-datorer och Mac-datorer med internet.

Vår förhoppning är att systemet ska vara klart under Q2-Q3, 2024.

W-DOCS kommer kunna användas av alla som har ett behov av att mäta ritningar för att få ut antal m2/m1 (kvadratmeter och/eller löpmeterytor).

Kalkyluppdrag.

Vi kan hjälpa Er med kalkyler, dvs om Ni skickar ritningar och beskrivningar till oss kan vi hjälpa Er med att mäta och prissätta projektet.

Man kan köpa kalkyler per projekt (“lösköp” per styck).
Från 2.985 SEK/st exkl. moms (storleken på projektet och handlingarna är avgörande för tiden vi behöver lägga ner), maila oss så gör vi en bedömning (tidsmässigt) innan vi ev. startar (kalkyl@MaleriRad.se).

Behöver man löpande hjälp, dvs om Ni får många förfrågningar kan Ni ansluta Er till ett så kallat kalkyl-abonnemang där Ni betalar en fast månadskostnad (istället för att betala per projekt).
Från 2.995 SEK/mån exkl. moms.

Oavsett vart i landet Ni håller till kan vi hjälpa Er (då ritningarna och handlingarna är i PDF-format och skickas per mail).

Prissättningssystem

Prissättningssystem (måleri).

Med våra enkla prissättningssystem för måleriarbeten kan Ni se priser på ama-koder/behandlingar per m1/m2, se priser på färdiga ytor (fönster, dörrar, fasader, hela lägenheter, kontor etc.), skapa enkla värderingar mot ytor, skapa mer avancerade kalkyler för både stora eller små projekt etc.

Förutom prissättning av måleriprojekt får Ni även tillgång till offertsystem, fakturasystem, projekthantering/tidrapportering.

Fungerar i mobil, läsplatta och dator med internet.

Från 5 SEK per dag.
Avser årslicens (kostnad per dag x 365 dagar).
Licensen kan delas upp per år, halvår, kvartal, månad.

Olika paket/licenser finns att välja mellan.

Fungerar för alla typer av företag och organisationer som antigen utför måleriprojekt (målare) eller för dom som köper måleritjänster (byggare, Kommun, fastighetsförvaltare/ägare etc.) – oavsett om man har 1 anställd eller 500 anställda.

Video kommer inom kort !

MrBeskrivning

MrBeskrivning (beskrivningssystem).

Med vårat beskrivningssystem skapar Ni enkelt arbetsplatsbeskrivningar och/eller rumsbeskrivningar för projekt.

Skapa utvändiga projekt med ytor eller skapa invändiga projekt och lägg till rum och ytor som ska behandlas.

Anpassning för måleribranschen finns där man kan skapa ama-koder, referensytor/klasser och även lägga till kulörer mot ytor.

Fungerar i mobil, läsplatta och dator med internet.

Från 495 SEK per år.
Motsvarar ca 1,36 SEK per dag.

Olika paket/licenser finns att välja mellan.

Fungerar för privatpersoner, olika typer av företag, konsulter, Kommuner, fastighetsägare/förvaltare, BRF:er etc.

Video kommer inom kort !

MrReferensytor

En referensyta och/eller klass är en hänvisning för hur slutytan ska vara när målaren är klar med sitt arbete.

Det finns olika ytor som kan behandlas på olika sätt, dvs med olika rengöringsgrader, underbehandlingar och slutbehandlingar.

I vår bok “MrReferensytor” specificerar vi olika typer av referensytor (siffror) och klasser (hänvisning till hur slutytor ska vara när målaren är klar) och dess betydelse.

Mot referensytorna och/eller klasserna specificerar vi en eller flera rekommenderade ama-koder (arbetsmoment),  som bör utföras för att kunna uppnå slutytorna som beställaren strävar efter.

Se några bildexempel nedanför.

Boken MrReferensytor ingår i våra webbaserade system.

MrReferensytor
ReferensytorE1
ReferensytorE2

Mäta ytor för målning

Hur mäter man ytor som ska målas ?
…och hur prissätter man målningsarbeten ?

1. Man mäter den yta som ska behandlas (oftast per m2 eller m1).
Ytan som ska behandlas är den som mäts (inte baserat på någon annan yta).

2. Ytan prissätts därefter med en åtgärd (olika arbetsmoment / ama-koder).
Ytan ihop med prissatta arbetsmoment ger en arbetskostnad.
Arbetskostnaden (beroende på vilka arbetsmoment som ska utföras) genererar i sin tur utförandetid och dagar.

Olika arbetsmoment tar olika lång tid att utföra.

Därav finns olika behandlingsmoment.
Våra system utgår ifrån ama-koder och målarnas kollektivavtal för vad varje arbetsmoment kostar.
Varje arbetsmoment har i sin tur en kopplad produkt med åtgång och pris.

Något man INTE utgår ifrån är golvytan som många gör.
Att prissätta ett måleriprojekt baserat på golvytan är väldigt ologiskt.
Varför prissätta ytor som ska behandlas – mot en annan yta ?

Prissätt ALDRIG måleriprojekt baserat på golvytan (vad har golvytan med det som ska målas att göra ?).

Exempel på varför golvytan kan bli helt fel att prissätta efter:
Har man ett rum som är 10 x 10 = 100 m2. Detta rummet har 4 st väggar.
Men monterar man upp 6 rum i denna yta har man en mindre golvytan då väggarna upptar yta, MEN sen många fler väggytor att behandla !
Prissätt inte målningsprojekt efter golvytan !
Det är sällan golvet ska målas, därav kan man inte utgå ifrån golvytan.
Och övriga ytor i ett eller fler utrymmen har inget med golvytan att göra.

Golvytan mäts och prissätts endast då golvet ska målas eller om man ska täcka golvet med golvpapp.

Gör det enkelt.
Det som ska målas mäts och prissätts, inte baserat på någon annan yta.

Exempelvis:
Ska en vägg målas, mäts och prissätts väggen (inte baserat på någon annan yta).
Ska ett tak målas så mäts och prissätts taket (inte baserat på någon annan yta).
Ska en golvsockel målas så mäts och prissätts golvsockeln (inte baserat på någon annan yta).
Ska en dörr målas så mäts och prissätts dörren som ska målas (inte baserat på någon annan yta).
…osv

Uppmätning av ytor:

Vägg:
Bredd x takhöjd
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).

Bröstningspanel / träpanel / panel:
Bredd x höjd
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).
Är det mycket kanter i panelen kan ytan behöva höjas i procent för att få med alla ytor och för att täcka en större åtgång av materialet.

Lucka/lukor (gäller även garderobsdörrar och/eller köksluckor som ska målas på plats):
Bredd x höjd
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).
Mät varje lucka för sig och slå sen ihop alla ytor till en totalyta per m2.
OBS !
Mätning/prissättning via lackeringverkstad sker på annat sätt.

Tak:
Bredd x längd
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).

Golv (endast om golvet ska täckas med papp eller om golvet ska målas):
Bredd x längd
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).

Golvsockel eller taklist:
Mät per m1
(antal löpmeter) för att få ut längden (antal meter).

Dörrblad (det man öppnar med handtaget):
Bredd x höjd
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).
Dörrbladet har 2 sidor, upprepa mätningen baserat på hur många sidor som ska behandlas.
Ska båda sidorna behandlas blir det då bredd x höjd x 2 sidor.
Detta gäller även portar och garageportar.

Dörrkarm (den del som sitter fast i väggen och håller i dörrbladet), gäller även dörrfoder:
Mät per m1 runt dörren, per sida
(för att få ut antal meter).
Dörren har 2 sidor, upprepa mätningen baserat på hur många sidor som ska behandlas.
Dörrfoder: Om båda sidorna ska behandlas, antal m1 (meter) för en sida x 2 sidor.

Dörrsmyg:
Mät per m1 runt dörren
(för att få ut antal meter).
Dörrsmyg är om dörrposten är djupare än normalt, där det uppstår en “väggsnutt” innan eventuell karm kommer.
I normala fall monteras en färdiglackerad/målad trälist i detta område, men i vissa förekommande fall kan den vara av puts/betong eller gips/skiva.

Fönsterkarm (det som håller fönstret uppe i väggen):
Mät karmen per m1, per sida
(för att få ut antal meter).

Fönsterbåge (fönstret du öppnar):
Mät bågen per m1, per sida
(för att få ut antal meter).

Mellansida fönster (om fönstret är delningsbart när du öppnat fönstret):
Samma mått som bågen men x 2 i och med att det är delningsbart (för att få ut antal meter).

Fönstersmyg:
Mät per m1 runt fönstret
(för att få ut antal meter).
Fönstersmyg är om fönstret/ytterväggen är djupare än normalt, där det uppstår en “väggsnutt” innan eventuell karm kommer.
I normala fall monteras en färdiglackerad/målad trälist i detta område, men i vissa förekommande fall kan den vara av puts/betong eller gips/skiva.

Fönster/dörrspröjs:
Mät per m1 spröjs
(för att få ut antal meter).

Hörnskydd:
Antal ytterhörn x takhöjden
(för att få ut antal meter).
Hörnskydd monteras oftast där nya gipsskivor bildar ett ytterhörn, men kan även monteras på befintliga ytterhörn för att förstärka hörnet, men då kan det medföra ytterligare spacklingsarbeten på övriga väggar för att få det jämt.
Skyddet skyddar hörnet mot stötskador.

Radiator / element:
Mäts per st
(upp till 4 m2 värmeyta).

Rör:
Mät per m1
(för att få ut antal meter).

Ventilationsrör / trummor:
Mät per m1
(för att få ut antal meter).
OBS ! Beroende på utformningen och/eller storleken av rören / trummorna kan ytorna behöva mätas per m2 (för att få ut antal m2/kvadratmeter).
Är det “platta” trummor mät dom per m2.
Är det rund rör som är större än 40 cm i omkrets mät ytan som m2.

Inklädnad av ventilation / schakt:
Mät antal m2/kvadratmeter runt om det som kläs in.
Om hörnskydd ska monteras, mät hörnet per m1 (för att få antal meter).

Räcke:
Bredd x höjd x 2 sidor
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).
OBS ! Är det ett räcke i ett trapphus har räcket 4 sidor per trapplöp (exempelvis mellan två våningsplan).

Handledare:
Mät per m1
(för att få ut antal meter).

Hissfront:
Bredd x höjd
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).

Fasadytor:
Bredd x höjd (för att få ut antal m2/kvadratmeter).
OBS ! Är det en träfasad med lockpanel bör ytan höjas mellan 20-30% för att få med alla kanter som uppstår med panelen), detta gäller även staket och plank.
Är det en veckad plåtfasad bör ytan höjas mellan 50-100% (dvs om man skulle dra ut plåten så den blir slät, som ett dragspel, blir ytan mycket större än om ytan är helt platt).

Fasadsockel:
Mät per m1 (för att få ut antal meter).
OBS ! Är sockeln högre än 1 m så mäts ytan per m2/kvadratmeter (bredd x höjd).

Takfot / underslag:
Mät per m1 (för att få ut antal meter).
OBS ! Tänk på att takfötter kan vara med eller utan synlig tass/takstol och att takfötterna kan ha olika djup, är djupet mer än 1 m mäts det som ett skrämtak.

Vindskiva:
Mät per m1 (för att få ut antal meter).
Vindskivan sitter monterad på takfoten (den yttersta delen).

Knutbräda (hörn på huset), gäller även utvändiga dörr/fönsteromfattningar/foder:
Mät höjden per m1, per sida (för att få ut antal meter).
Knutar och dörr/fönsteromfattningar mäts separat om dessa ytor har annan kulör än övriga fasadytorna.
Har dessa ytor samma kulör som fasaderna mäts dom in i fasadytan.

Grind:
Bredd x höjd x 2 sidor
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).

Skärmtak:
Bredd x djup
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).

Balkongunder/översidor:
Bredd x djup
(för att få ut antal m2/kvadratmeter).

Kant på balkonger:
Mät per m1 (för att få ut antal meter) eller höj undersidans yta om även under/översidan ska målas (baka in kanten i under/översidans yta).

Hängrännor och stuprör:
Mät per m1 (för att få ut antal meter).

Fönsterbleck:
Mät per m1 (för att få ut antal meter).

Fönsterbräda:
Mät per m1 (för att få ut antal meter).

Fönsterbänk:
Beroende på hur bänken är kan den mätas både per m1 och m2.
För att ha marginalerna på sin sida bör dock fönsterbänkar mätas per m2 (höjd x bredd), ska flera sidor målas av bänken kan ytan behöva mätas höjd x bredd x 2 sidor.

Garderobs-/kökstommar (för platsmålning):
Höjd x bredd x 2, om både in- och utsidan ska målas.
Ska bara ena sidan målas mäts ytan höjd x bredd.
OBS !
1. Är det fasta hyllplan inne i stommen måste ytan höjas för att få med alla ytor, kolla i stommen och bedöm ytan efter hur många hyllplan och sidor som tillkommer.
2. Mätning/prissättning via lackeringverkstad sker på annat sätt.

Glasparti (för platsmålning):
Höjd x bredd x 2, om både in- och utsidan ska målas.
Ska bara ena sidan målas mäts ytan höjd x bredd.
Gör inga avdrag för fönster/glas (mät hela ytan).

Ramavtal

MrRamavtal

En webbaserad bok som används inför prissättning av ramavtal där utformningen av ramavtalet gäller priser på olika typer av utrymmen och storlekar samt hela lägenheter.
Vissa á-priser finns även specificerade.

OBS !
Ett ramavtal kan vara utformat på olika sätt.
Se nedanför vad vår ramavtalsbok innehåller.

Boken innehåller färdiga priser på:

•Hallar >5 till 10 m2.

•Förråd >5 m2.

•Sovrum / rum >10 till 15 m2.

•Vardagsrum >20 till 25 m2.

•Kök >10 till 15 m2.

•Kök + vardagsrum (öppen yta) >25 till 30 m2.

•Våtrum med okaklade väggar >4 till 8 m2.

•Våtrum med halvkaklade väggar >4 till 8 m2.

•Färdiga priser på:
1 R&K 44 m2,
2 R&K 71 m2,
3 R&K 86 m2,
4 R&K 93 m2,
5 R&K 124 m2.
Priser för olika behandlingar & åtgärder per lägenhetstyp & storlek.

•á-priser på olika arbetsmoment (nya gipsytor, patentering/islolering, lister, rör, radiatorer, tapetnertagning etc.).

Priserna i dom olika utrymmen är baserade på en takhöjd på 2,5 m (inga avdrag för fönster, dörrar eller öppningar är gjorda).

MrRamavtal

Se bilder längre ner.

Boken ingår i våra webbaserade system.

Använd bokens priser som bas när Ni prissätter, men kom ihåg att det alltid är Ni som bestämmer vilket pris Ni ska lämna.

En viktig notering i detta, är att ramavtal avser oftast priser på olika utrymmen baserat på golvytan.
Prissätt aldrig ett projekt baserat på golvytan.
Till 99% är det väggar (och ibland i kombination med tak) som ska målas, inte golvet.
Vår bok omvänder golvytan till färdiga priser (baserat på utrymmets storlek gånger en snitt-takhöjd för utrymmet) för att få med väggarna.

Boken ingår i våra webbaserade system.

Här är några utvalda sidor ur boken på 125 sidor.

Måleriföretagen Medlemsrabatter

Ni erhåller rabatter på våra system & tjänster under första året som NY kund om Ni har ett aktivt medlemskap hos Måleriföretagen.

Se rabatterna nedanför.

Rabatter:

Webböcker:

Prisboken.
Hundratals priser på färdiga ama-koder per m2 och m1.

Lathundsboken.
Färdiga priser på fönster, dörrar, fasader, lägenheter, kontor, utrymmen etc.
En snabbguide som är väldigt användbar på olika sätt.

MrReferensytor.
En bok med guider som omvänder Klass 1, Klass 2, Klass 3-ytor samt referensytor till ama-koder (med priser).

25% rabatt.

MrPrisdatabas & MrKalkyl:

MrPrisdatabas är ett system där Ni kan skapa ama-koder (med priser per m2 eller m1) ur hus ama-strukturen, skapa egna påslagstabeller för att anpassa priserna efter Er verksamhet samt kalkyler för projekt.

MrKalkyl är ett snabbvärderingssystem där Ni skapar rum/ytor/fasader och anger vad som ska göras på ytorna (färdiga val), systemet hämtar därefter utvalda ama-koder (med priser) och kalkylen är klar.

25% rabatt.

DOCS kalkyl/mätsystem:

DOCS är ett kalkyl- & mätsystem där man mäter ritningar för att få ut mängder (ytor för tak, golv, vägg och socklar/taklister) som man kopplar ama-koder (med priser) till – och kalkylen är klar.

OBS !
DOCS är PC-baserat.

25% rabatt.

A3-mätbord för att mäta utskrivna pappersritningar i A3 & A4-format.

25% rabatt.

Serviceavtal / kalkylhjälp:

Serviceavtal innebär att vi hjälper Er löpande med Era förfrågningar till fast pris per månad, dvs vi utför kostnadskalkyler för Era kommande projekt.
Ingen kostnad per projekt.

Kontakta oss för upplägg och ev. rabatt.

Hjälp med enstaka kalkyluppdrag, dvs vi räknar på Era förfrågningar där Ni betalar per projekt.

Kontakta oss för tid gällande utförande innan start.
Skicka alla handlingar till: kalkyl@MaleriRad.se 

I systemen (webbaserade systemen) ingår även standardinställningarna i företagskontot.

Det innebär att Ni även får access till ett offertsystem, fakturasystem, tidrapportering, projekthantering, kalender, artikelregister, kundregister, företagsinställningar etc.

08-776 30 90 - support@MaleriRad.se

Offert / orderbok

Offert & orderhanteringsbok.

En enkel liten bok som Ni kan ha med Er på arbetsplatserna.
Fungerar för både för dig som chef men även för Er som är platschefer / målare.

Boken innehåller 165 priser (m2/m1) på dom vanligaste behandlingarna / ama-koderna, 24 st offertmallar, måttangivelser för rum, omkrets, tak/golvytor, väggytor, guide HUS AMA och hur ama-koder fungerar, guide för rengöringsgraderna 1, 2 och 3 etc. Måttgudier för dörrar, fönster, fasader, räcken,/staket, stommar, glaspartier etc.

En smidig liten bok bra att ha med sig i bilen eller på arbetsplatsen !

Boken ingår i paketet med alla webbaserade system.

För nya kunder:
Skapa kontot och välj paket “Webbsystem (paket med alla webbaserade system).
Efteråt mejlar Ni oss på support@MaleriRad.se för att beställa tryck av boken som sen skickas till Er
(OBS ! fraktkostnad: 100 SEK exkl. moms).

Eller gå till vårat kontaktformulär för att kontakta oss (knapp nedanför).

För befintliga kunder som har aktivt konto:
Mejla oss på support@MaleriRad.se för att beställa tryck av boken som sen skickas till Er
(OBS ! fraktkostnad: 100 SEK exkl. moms).

Eller gå till vårat kontaktformulär för att kontakta oss (knapp nedanför).

AMA-koder

Har Ni en aktiv licens hos oss, för våra webbaserade system, finns färdiga ama-koder prissatta med arbetskostnad och materialkostnad för olika arbetsmoment och i ett av våra system kan Ni skapa ama-koder från Hus AMA-strukturen och justera påslag så priserna anpassas för Er verksamhet.

AMA HUS = Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten

Vad är en AMA-kod inom måleri ?

En ama-kod innebär siffror i kombination där vare siffra har en viss betydelse för åtgärd/behandling – istället för att säga/rabbla alla behandlingar man ska utföra säger man en ama-kod (siffror).

I våra (MåleriRåd AB´s) system har vi flera olika system där vi har färdiga priser på dessa ama-koder i kombination
(grundlönekostnad samt påslagsvärden så vi får färdiga arbetskostnader, materialkostnader, åtgång av produkter, arbetstid etc.).

Här nedanför specificerar vi dom olika siffrorna och dess betydelse samt ger exempel.

En AMA-kods uppbyggnad.
Målningsbehandlingar (AMA-koder) är sammanställda genom en kombination av siffergrupper för:

– underlag/yta (yta som ska behandlas).
– slutyta/slutbehandling (vilken slutyta som det ska vara).
– förbehandling (rengöringsgrad).
– underbehandling (spacklingsarbeten etc.).
– färdigbehandling (strykning med färg, tapetsering etc.).

Exempel på en ama-kod (av flera hundra), för behandling mot nya gipsskivor:

AMA-koden ” 56-03510 (5 6 – 0 35 10) och den betyder i uppdelade siffror:

5 = Nya obehandlade skivor/gipsskivor.
6 = Slutytan ska vara målad (målas med färg).

0 = Rengöringsgrad 0 (ingen rengöring eller slipning/skrapning av ytan).
35 = 2 ggr spackling spik- och/eller skrivhål, 1 gg iläggning skarvremsa, 2 ggr skarvspackling.
10 = 2 ggr strykning med färg.

Underlag / yta som ska behandlas:

1 = Ny obehandlad puts, stålglättad betongyta, gips/stuckatur.
2 = Ny obehandlad betong mot skivform, betongelement, betong- och lättbetongelement, tunnfogsblock.
3 = Ny obehandlad betong mot brädform eller luckform.
4 = Ny obehandlat murverk (utom tumfogsblock).
5 = Nya obehandlade skivor/gipsskivor.
6 = Nya obehandlade träytor.
7 = Ny obehandlad metallyta.
8 = Ny obehandlade radiatorer & rör.
9 = Fri.

91 = Befintlig tapetserad yta.
92 = Befintlig yta behandlad med kalkfärg, cementfärg, silikatfärg, slamfärg.
93 = Befintlig yta behandlad med sandspackel / gräng.
94 = Befintlig yta behandlad med limfärg / emulsionsfärg.
95 = Befintlig yta behandlad med lackfärg.
96 = Befintlig yta behandlad med latexfärg / latexlackfärg.
97 = Befintlig yta behandlad med klarlack, olja, bets, lasyrfärg.
98 = Fri.
99 = Fri.

Slutyta / slutbehandling:

1 = Slutytan ska vara tapetserad.
2 = Slutytan ska behandlas med kalkfärg, cementfärg, silikatfärg, slamfärg etc.
3 = Slutytan ska behandlas med sandspackelmassa eller grängning.
4 = Slutytan ska behandlas med limfärg / emulsionsfärg.
5 = Slutytan ska behandlas med lackfärg.
6 = Slutytan ska behandlas med latexfärg / latexlackfärg (målas med färg).
7 = Slutytan ska behandlas med klarlack, olja.
8 = Slutytan ska behandlas med specialfärg.
9 = Fri.

Rengöringsgrad / förbehandling:
Traditionellt målningsarbete.

0 = Ingen förbehandling (ingen rengöring).

1 = Rengöringsgrad 1
(nertagning / nerskrapning av tidigare ytmaterial).

2 = Rengöringsgrad 2
(tvättning, uppskrapning).

3 = Rengöringsgrad 3
(tvättning).

4-9 = Fri (saknar betydelse).

Brandskyddsmålning:
Separat entreprenad (mot traditionellt målningsarbete), det gäller även Rostskyddsmålning och Klotterskyddsmålning.

I målarnas kollektivavtal finns inga prissatta kostnader i grundlön för applicering av brandskyddsfärg.

AMA-koderna och siffrorna på denna sida avser INTE brandskyddsmålning. Brandskyddsmålning utförs i en separat entreprenadform / upphandling (mot traditionellt målningsarbete).

Brandskyddsfärg mäts i antal gram per m2 som ska appliceras (skikt-tjocklek).

Brandskyddsmålning:

Klass 2.
R 15
= Ska stå emot brand i konstruktion, 15 min.

Klass 3.
R 30
= Ska stå emot brand i konstruktion, 30 min.

Klass 4.
R 60
= Fullständigt brandförlopp.

Klass 5.
R 90
= Fullständigt brandförlopp
med 50 % ökad brandbelastning.

Underbehandlingar:
Traditionellt målningsarbete.

00 = Ingen underbehandling.
01 = Kridering (sorts limfärg som används som utjämnande material på puts under tapeter, istället för spackel – en äldre behandlingsåtgärd).
02 = Inklistring, makulering/vävspänning (makulering = väv som appliceras med tunnt papper, när detta torkat blir väven spänd).
03 = Kittning eller gipslagning (avser inte falskittning för glasning).
04 = 1 gg ispackling (småhål).
05 = i- och påspackling (småhål).
06 = 1 gg skarvspackling.
07 = i- och skarvspackling.
08 = i- och påspackling, 2 ggr skarvspackling.
09 = 2 ggr skarvspackling.
10 = 1 gg bredspackling.
11 = 1 gg ispackling, 1 gg bredspackling.
12 = 1 gg skarvspackling, 1 gg bredspackling.
13 = i- och skarvspackling, 1 gg bredspackling.
14 = Fri (saknar åtgärd).
15 = 2 ggr bredspackling.
16 = 1 gg ispackling, 2 ggr bredspackling.
17 = 1gg skarvspackling, 2 ggr bredspackling.
18 = i- och skarvspackling, 2 ggr bredspackling.
19 = i- och påspackling, 2 ggr skarvspackling, 1 gg bredspackling.
20 = 3 ggr bredspackling.
21 = 1 gg ispackling, 3 ggr bredspackling.
22 = 1 gg skarvspackling, 3 ggr bredspackling.
23 = i- och skarvspackling, 3 ggr bredspackling.
24 = Spackling spik- och/eller skruvhål.
25 = 2 ggr spackling spik- och skruvhål.
26 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg skarvspackling.
27 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 2 ggr skarvspackling.
28 = 2 ggr spackling spik- och/eller skruvhål, 2 ggr skarvspackling.
29 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg iläggning skarvremsa.
30 = 1 gg iläggning skarvremsa, 1 gg skarvspackling.
31 = 1 gg iläggning skarvremsa, 2 ggr skarvspackling.
32 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg iläggning skarvremsa, 1 gg skarvspackling.
33 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg iläggning skarvremsa, 2 ggr skarvspackling.
34 = 2 ggr spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg iläggning skarvremsa, 1 gg skarvspackling.
35 = 2 ggr spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg iläggning skarvremsa, 2 ggr skarvspackling.
36 = Skarvspackling, 2 ggr iläggning remsa, 1 gg skarvspackling.
37 = Spackling spik- och/eller skruvhål, skarvspackling, 2 ggr iläggning remsa, skarvspackling.
38 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg skarvspackling, 2 ggr iläggning remsa, 2 ggr skarvspackling.
39 = 2 ggr spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg skarvspackling, 2 ggr iläggning skarvremsa, 1 gg skarvspackling.
40 = 2 ggr spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg skarvspackling, 2 ggr iläggning remsa, 2 ggr skarvspackling.
41 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg skarvspackling, 1 gg bredspackling.
42 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg iläggning skarvremsa, 1 gg bredspackling.
43 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg iläggning skarvremsa, 1 gg skarvspackling, 1 gg bredspackling.
44 = Oljning.
45 = Grundning.
46 = Oljning och Grundning.
47 = Grundning eller oljning samt kittning (avser inte falskittning för glasning).
48 = Grundning, ispackling.
49 = Grundning, i och påspackling.
50 = Grundning, bredspackling.
51 = Grundning, ispackling, bredspackling.
52 = Grundning, 2 ggr bredspackling.
53 = Pågrundning.
54 = Pågrundning, kittning eller gipslagning (avser inte glasfalskittning).
55 = Pågrundning, ispackling.
56 = Pågrundning, i- och påspackling.
57-64 = Fri (saknar åtgärd).
65 = Lasering.
66 = Betsning.
67 = Kittning, lasering (avser ej glasfalskittning).
68 = Oljning, kittning, lasering, (avser ej glasfalskittning).
69-72 = Fri (saknar åtgärd).
73 = Spänning av väv, inklistring, makulering.
74 = Spänning av väv, inklistring, makulering, limning.
75-77 = Fri (saknar åtgärd).
78 = Nedslipning och utspackling av skarvar och kanter.
79 = Utspackling eller utspackling av skarvar och kanter.
80 = Utspackling eller utspackling av skarvar och kanter, bredspackling.
81 = Utspackling eller utspackling av skarvar och kanter, 2ggr bredspackling.
82 = Utspackling eller utspackling av skarvar och kanter, grundning, bredspackling.
83 = Utspackling eller utspackling av skarvar och kanter, grundning, 2ggr bredspackling.
84-90 = Fri (saknar åtgärd).
91 = Påbättring med rostskyddsgrundfärg.
92 = Strykning med rostskyddsgrundsfärg till en tjocklek av minst 40μm³ torrt skikt.
93 = Strykning med rostskyddsgrundsfärg till en tjocklek av minst 60μm³ torrt skikt.
94 = Strykning med rostskyddsgrundsfärg till en tjocklek av minst 80μm³ torrt skikt.
95 = Strykning med rostskyddsgrundsfärg till en tjocklek av minst 10μm³ torrt skikt.
96-99 = Fri (saknar åtgärd).

Notis:
¹). Remsa skall läggas i spackelmassa.
²). Remsa skall läggas i spackelmassa eller i klister.
³). μ står för måttenheter för att beteckna mikro, en 1 miljondel av den ursprungliga måttenheten.
Alltså betyder μm miljondels meter.

Skikt  = lager/tjocklek på applicerad färg.

Färdigbehandlingar:
Traditionellt målningsarbete.

00 = Ingen färdigbehandling.
01 = Tvättning för gott (tvättning).
02 = Uppsättning tapet.
03 = Kantlimning, uppsättning tapet.
04 = Limning, uppsättning tapet.
05 = 1 gg grundning, uppsättning tapet.
06 = 1 gg strykning, uppsättning tapet.
07 = Grängning.
08 = 1 gg strykning.
09 = 1 gg påbättring, 1 gg strykning.
10 = 2 ggr strykning.
11 = 1gg påbättring, 2 ggr strykning.
12 = 1 gg grundning, 2 ggr strykning.
13 = 3 ggr strykning.
14 = 1 gg strykning, 1 gg ispackling (finspackling), 1 gg påbättring, 1 gg strykning.
15 = 1 gg strykning, 1 gg ispackling (finspackling), 2 ggr strykning.
16 = 1 gg strykning, 1 gg bredspackling (finbredspackling), 2 ggr strykning.
17 = Vattenslipning, 1 gg strykning, 1 gg bredspackling (finbredspackling), 2 ggr strykning.
18 = Vävklistring, 1 gg strykning.
19 = Vävklistring, 2 ggr strykning.
20 = Vävklistring, 1 gg grundning, 2 ggr strykning.
21 = Vävklistring, 1 gg bredspackling, 2 ggr strykning.
22 = Limning, vävklistring, 1 gg strykning.
23 = Limning, vävklistring, 2 ggr strykning.
24 = Limning, vävklistring, 1 gg grundning, 2 ggr strykning.
25 = 1 gg grundning, vävklistring, 2 ggr strykning.
26 = 1 gg grundning, vävklistring, 3 ggr strykning.
27-36 = Fri (saknar åtgärd).
37 = 1 gg strykning hel yta, 1 gg strykning synlig yta.
38 = 1 gg strykning hel yta, 2 ggr strykning synlig yta.
39 = 1 gg strykning synlig yta.
40 = 1 gg påbättring, 1 gg strykning synlig yta.
41 = 2 ggr strykning synlig yta.
42 = 1 gg lasering.
43 = 2 ggr lasering.
44-61 = Fri (saknar åtgärd).
62 = 1 gg strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 40μm³ torrt skikt.
63 = 1 gg strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 60μm³ torrt skikt.
64 = 1 gg strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 80μm³ torrt skikt.
65 = 1 gg strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 100μm³ torrt skikt.
66 = 1 gg strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 120μm³ torrt skikt.
67-99 = Fri (saknar åtgärd).

Notis:
¹). μ står för måttenheter för att beteckna mikro, en 1 miljondel av den ursprungliga måttenheten.
Alltså betyder μm miljondels meter.

Skikt  = lager/tjocklek på applicerad färg.

LCS

Målningskapitel LCS

Kapitlet LCS är en särskild beskrivning för målningsarbeten.
Kapitel LCS är oftast specificerad inne i en “Byggbeskrivning”, “Byggnadsdelsbeskrivning”, “Rambeskrivning” eller “Tekniskbeskrivning”, där även andra entreprenaders generella beskrivningar finns.

Kapitlet (LCS) specificerar målningsarbeten i kombination med rumsbeskrivningen.
Rumsbeskrivningen specificerar vad som ska behandlas på ytorna per rum (tak, väggar, socklar, golv etc.).
Kapitel LCS specificerar oftast det som ska behandlas utöver det som står i rumsan (rumsbeskrivningen).
Står det inte i rumsbeskrivningen vad som ska göras hänvisar man i rumsbeskrivningen till kapitel LCS i bygg/ram/tekniskbeskrivning där man då specificerar vad som ska göras.

Kapitel LCS i bygg/ram/tekniskbeskrivning ska vara synkad med rumsbeskrivningen.
Det bör alltså inte stå en sak i rumsbeskrivningen och en annan sak i kapitel LCS för samma yta som ska behandlas, då måste man fråga beställaren om vad som gäller alternativt att man i sin offert/anbud skriver vilken beskrivning man utgått ifrån och att beskrivningarna säger emot varandra.

Exempel på vad kapitel LCS kan innehålla för information/beskrivningar.
Målning av:
Dörrar, fönster, glaspartier, räcken, handledare, radiatorer (element), rör/installationer, pelare, takbalkar, fasader, takfot, vindskiva, övriga fasaddetaljer etc.

En webbaserad bok med guide för kapitel LCS ingår när man har en aktiv licens av våra webbaserade system.