AMA-koder

AMA-koder

2022/03/17 Nyheter 0

AMA HUS = Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten

Vad är en ama-kod ?

En ama-kod innebär siffror i kombination där vare siffra har en viss betydelse för åtgärd/behandling – istället för att säga/rabbla alla behandlingar man ska utföra säger man en ama-kod (siffror).

Här nedanför specificerar vi dom olika siffrorna och dess betydelse.

En ama-kods uppbyggnad.
Målningsbehandlingar (ama-koder) är sammanställda genom en kombination av siffergrupper för:

– underlag/yta (yta som ska behandlas).
– slutyta/slutbehandling.
– förbehandling (rengöringsgrad).
– underbehandling (spacklingsarbeten etc.).
– färdigbehandling (strykning med färg, tapetsering etc.).

Exempel på en ama-kod (av flera hundra), för behandling mot nya gipsskivor:

AMA-koden ” 56-03510 (5 6 – 0 35 10) och den betyder i uppdelade siffror:

5 = Nya obehandlade skivor/gipsskivor.
6 = Slutytan ska vara målas (målas med färg).

0 = Rengöringsgrad 0 (ingen rengöring av ytan).
352 ggr spackling spik- och skruvhål, iläggning remsa¹, 2ggr skarvspackling.
10 = 2 ggr strykning.

Underlag / yta som ska behandlas:

1 = Ny obehandlad puts, stålglättad betongyta, gips/stuckatur.
2 = Ny obehandlad betong mot skivform, betongelement, betong- och lättbetongelement, tunnfogsblock.
3 = Ny obehandlad betong mot brädform eller luckform.
4 = Ny obehandlat murverk (utom tumfogsblock).
5 = Nya obehandlade skivor/gipsskivor.
6 = Nya obehandlade träytor.
7 = Ny obehandlad metallyta.
8 = Ny obehandlade radiatorer & rör.
9 = Fri.

91 = Befintlig tapetserad yta.
92 = Befintlig yta behandlad med kalkfärg, cementfärg, silikatfärg, slamfärg.
93 = Befintlig yta behandlad med sandspackel / gräng.
94 = Befintlig yta behandlad med limfärg / emulsionsfärg.
95 = Befintlig yta behandlad med lackfärg.
96 = Befintlig yta behandlad med latexfärg / latexlackfärg.
97 = Befintlig yta behandlad med klarlack, olja, bets, lasyrfärg.
98 = Fri.
99 = Fri.

Slutyta / slutbehandling:

1 = Slutytan ska vara tapetserad.
2 = Slutytan ska behandlas med kalkfärg, cementfärg, silikatfärg, slamfärg etc.
3 = Slutytan ska behandlas med sandspackelmassa eller grängning.
4 = Slutytan ska behandlas med limfärg / emulsionsfärg.
5 = Slutytan ska behandlas med lackfärg.
6 = Slutytan ska behandlas med latexfärg / latexlackfärg (målas med färg).
7 = Slutytan ska behandlas med klarlack, olja.
8 = Slutytan ska behandlas med specialfärg.
9 = Fri.

Rengöringsgrad / förbehandling:

0 = Ingen förbehandling (ingen rengöring).
1 = Rengöringsgrad 1
(nertagning / nerskrapning av tidigare ytmaterial)
2 = Rengöringsgrad 2
(tvättning, uppskrapning).
3 = Rengöringsgrad 3
(tvättning).
4-9 = Fri (saknar betydelse).

Underbehandlingar:

00 = Ingen underbehandling.
01 = Kridering.
02 = Inklistring, makulering.
03 = Kittning eller gipslagning (avser inte falskittning för glasning).
04 = Ispackling.
05 = i- och påspackling.
06 = Skarvspackling.
07 = i- och skarvspackling.
08 = i- och påspackling, 2ggr skarvspackling.
09 = 2ggr skarvspackling.
10 = Bredspackling.
11 = ispackling, bredspackling.
12 = Skarvspackling, bredspackling.
13 = i- och skarvspackling, bredspackling.
14 = Fri (saknar åtgärd).
15 = 2ggr bredspackling.
16 = ispackling, 2ggr bredspackling.
17 = Skarvspackling, 2ggr bredspackling.
18 = i- och skarvspackling, 2ggr bredspackling.
19 = i- och påspackling, 2ggr skarvspackling, bredspackling.
20 = 3ggr bredspackling.
21 = ispackling, 3ggr bredspackling.
22 = Skarvspackling, 3ggr bredspackling.
23 = i- och skarvspackling, 3ggr bredspackling.
24 = Spackling spik- och skruvhål.
25 = 2ggr spackling spik- och skruvhål.
26 = Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling.
27 = Spackling spik- och skruvhål, 2ggr skarvspackling.
28 = 2ggr spackling spik- och skruvhål, 2ggr skarvspackling.
29 = Spackling spik- och skruvhål, iläggning remsa¹.
30 = iläggning remsa¹, skarvspackling.
31 = iläggning remsa¹, 2ggr skarvspackling.
32 = Spackling spik- och skruvhål, iläggning remsa¹, skarvspackling.
33 = Spackling spik- och skruvhål, iläggning remsa¹, 2ggr skarvspackling.
34 = 2ggr spackling spik- och skruvhål, iläggning remsa¹, skarvspackling.
35 = 2ggr spackling spik- och skruvhål, iläggning remsa¹, 2ggr skarvspackling.
36 = Skarvspackling, iläggning remsa², skarvspackling.
37 = Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning remsa², skarvspackling.
38 = Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning remsa², 2ggr skarvspackling.
39 = 2ggr spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning remsa², skarvspackling.
40 = 2ggr spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning remsa², 2ggr skarvspackling.
41 = Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, bredspackling.
42 = Spackling spik- och skruvhål, iläggning remsa¹, bredspackling.
43 = Spackling spik- och skruvhål, iläggning remsa¹, skarvspackling, bredspackling.
44 = Oljning.
45 = Grundning.
46 = Oljning och Grundning.
47 = Grundning eller oljning samt kittning (avser inte falskittning för glasning).
48 = Grundning, ispackling.
49 = Grundning, i och påspackling.
50 = Grundning, bredspackling.
51 = Grundning, ispackling, bredspackling.
52 = Grundning, 2ggr bredspackling.
53 = Pågrundning.
54 = Pågrundning, kittning eller gipslagning (avser inte glasfalskittning).
55 = Pågrundning, ispackling.
56 = Pågrundning, i- och påspackling.
57-64 = Fri (saknar åtgärd).
65 = Lasering.
66 = Betsning.
67 = Kittning, lasering (avser ej glasfalskittning).
68 = Oljning, kittning, lasering, (avser ej glasfalskittning).
69-72 = Fri (saknar åtgärd).
73 = Spänning av väv, inklistring, makulering.
74 = Spänning av väv, inklistring, makulering, limning.
75-77 = Fri (saknar åtgärd).
78 = Nedslipning och utspackling av skarvar och kanter.
79 = Utspackling eller utspackling av skarvar och kanter.
80 = Utspackling eller utspackling av skarvar och kanter, bredspackling.
81 = Utspackling eller utspackling av skarvar och kanter, 2ggr bredspackling.
82 = Utspackling eller utspackling av skarvar och kanter, grundning, bredspackling.
83 = Utspackling eller utspackling av skarvar och kanter, grundning, 2ggr bredspackling.
84-90 = Fri (saknar åtgärd).
91 = Påbättring med rostskyddsgrundfärg.
92 = Strykning med rostskyddsgrundsfärg till en tjocklek av minst 40μm³ torrt skikt.
93 = Strykning med rostskyddsgrundsfärg till en tjocklek av minst 60μm³ torrt skikt.
94 = Strykning med rostskyddsgrundsfärg till en tjocklek av minst 80μm³ torrt skikt.
95 = Strykning med rostskyddsgrundsfärg till en tjocklek av minst 10μm³ torrt skikt.
96-99 = Fri (saknar åtgärd).

Anmärkningar:
¹). Remsa skall läggas i spackelmassa.
²). Remsa skall läggas i spackelmassa eller i klister.
³). μ står för måttenheter för att beteckna mikro, en 1 miljondel av den ursprungliga måttenheten.
Alltså betyder μm miljondels meter.

Färdigbehandlingar:

00 = Ingen färdigbehandling.
01 = Tvättning för gott.
02 = Uppsättning.
03 = Kantlimning, uppsättning.
04 = Limning, uppsättning.
05 = Grundning, uppsättning.
06 = Strykning, uppsättning.
07 = Grängning.
08 = Strykning.
09 = Påbättring, strykning.
10 = 2ggr strykning.
11 = Påbättring, 2ggr strykning.
12 = Grundning, 2ggr strykning.
13 = 3ggr strykning.
14 = Strykning, ispackling (finspackling), påbättring, strykning.
15 = Strykning, ispackling (finspackling), 2ggr strykning.
16 = Strykning, bredspackling (finbredspackling), 2ggr strykning.
17 = Vattenslipning, strykning, bredspackling (finbredspackling), 2ggr strykning.
18 = Vävklistring, strykning.
19 = Vävklistring, 2ggr strykning.
20 = Vävklistring, grundning, 2ggr strykning.
21 = Vävklistring, bredspackling, 2ggr strykning.
22 = Limning, vävklistring, strykning.
23 = Limning, vävklistring, 2ggr strykning.
24 = Limning, vävklistring, grundning, 2ggr strykning.
25 = Grundning, vävklistring, 2ggr strykning.
26 = Grundning, vävklistring, 3ggr strykning.
27-36 = Fri (saknar åtgärd).
37 = Strykning hel yta, strykning synlig yta.
38 = Strykning hel yta, 2ggr strykning synlig yta.
39 = Strykning synlig yta.
40 = Påbättring, strykning synlig yta.
41 = 2ggr strykning synlig yta.
42 = Lasering.
43 = 2ggr lasering.
44-61 = Fri (saknar åtgärd).
62 = Strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 40μm³ torrt skikt.
63 = Strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 60μm³ torrt skikt.
64 = Strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 80μm³ torrt skikt.
65 = Strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 100μm³ torrt skikt.
66 = Strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 120μm³ torrt skikt.
67-99 = Fri (saknar åtgärd).

Anmärkningar:
¹). μ står för måttenheter för att beteckna mikro, en 1 miljondel av den ursprungliga måttenheten.
Alltså betyder μm miljondels meter.