AMA-koder

Har Ni en aktiv licens hos oss, för våra webbaserade system, finns färdiga ama-koder prissatta med arbetskostnad och materialkostnad för olika arbetsmoment och i ett av våra system kan Ni skapa ama-koder från Hus AMA-strukturen och justera påslag så priserna anpassas för Er verksamhet.

AMA HUS = Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten

Vad är en AMA-kod inom måleri ?

En ama-kod innebär siffror i kombination där vare siffra har en viss betydelse för åtgärd/behandling – istället för att säga/rabbla alla behandlingar man ska utföra säger man en ama-kod (siffror).

I våra (MåleriRåd AB´s) system har vi flera olika system där vi har färdiga priser på dessa ama-koder i kombination
(grundlönekostnad samt påslagsvärden så vi får färdiga arbetskostnader, materialkostnader, åtgång av produkter, arbetstid etc.).

Här nedanför specificerar vi dom olika siffrorna och dess betydelse samt ger exempel.

En AMA-kods uppbyggnad.
Målningsbehandlingar (AMA-koder) är sammanställda genom en kombination av siffergrupper för:

– underlag/yta (yta som ska behandlas).
– slutyta/slutbehandling (vilken slutyta som det ska vara).
– förbehandling (rengöringsgrad).
– underbehandling (spacklingsarbeten etc.).
– färdigbehandling (strykning med färg, tapetsering etc.).

Exempel på en ama-kod (av flera hundra), för behandling mot nya gipsskivor:

AMA-koden ” 56-03510 (5 6 – 0 35 10) och den betyder i uppdelade siffror:

5 = Nya obehandlade skivor/gipsskivor.
6 = Slutytan ska vara målad (målas med färg).

0 = Rengöringsgrad 0 (ingen rengöring eller slipning/skrapning av ytan).
35 = 2 ggr spackling spik- och/eller skrivhål, 1 gg iläggning skarvremsa, 2 ggr skarvspackling.
10 = 2 ggr strykning med färg.

Underlag / yta som ska behandlas:

1 = Ny obehandlad puts, stålglättad betongyta, gips/stuckatur.
2 = Ny obehandlad betong mot skivform, betongelement, betong- och lättbetongelement, tunnfogsblock.
3 = Ny obehandlad betong mot brädform eller luckform.
4 = Ny obehandlat murverk (utom tumfogsblock).
5 = Nya obehandlade skivor/gipsskivor.
6 = Nya obehandlade träytor.
7 = Ny obehandlad metallyta.
8 = Ny obehandlade radiatorer & rör.
9 = Fri.

91 = Befintlig tapetserad yta.
92 = Befintlig yta behandlad med kalkfärg, cementfärg, silikatfärg, slamfärg.
93 = Befintlig yta behandlad med sandspackel / gräng.
94 = Befintlig yta behandlad med limfärg / emulsionsfärg.
95 = Befintlig yta behandlad med lackfärg.
96 = Befintlig yta behandlad med latexfärg / latexlackfärg.
97 = Befintlig yta behandlad med klarlack, olja, bets, lasyrfärg.
98 = Fri.
99 = Fri.

Slutyta / slutbehandling:

1 = Slutytan ska vara tapetserad.
2 = Slutytan ska behandlas med kalkfärg, cementfärg, silikatfärg, slamfärg etc.
3 = Slutytan ska behandlas med sandspackelmassa eller grängning.
4 = Slutytan ska behandlas med limfärg / emulsionsfärg.
5 = Slutytan ska behandlas med lackfärg.
6 = Slutytan ska behandlas med latexfärg / latexlackfärg (målas med färg).
7 = Slutytan ska behandlas med klarlack, olja.
8 = Slutytan ska behandlas med specialfärg.
9 = Fri.

Rengöringsgrad / förbehandling:
Traditionellt målningsarbete.

0 = Ingen förbehandling (ingen rengöring).

1 = Rengöringsgrad 1
(nertagning / nerskrapning av tidigare ytmaterial).

2 = Rengöringsgrad 2
(tvättning, uppskrapning).

3 = Rengöringsgrad 3
(tvättning).

4-9 = Fri (saknar betydelse).

Brandskyddsmålning:
Separat entreprenad (mot traditionellt målningsarbete), det gäller även Rostskyddsmålning och Klotterskyddsmålning.

I målarnas kollektivavtal finns inga prissatta kostnader i grundlön för applicering av brandskyddsfärg.

AMA-koderna och siffrorna på denna sida avser INTE brandskyddsmålning. Brandskyddsmålning utförs i en separat entreprenadform / upphandling (mot traditionellt målningsarbete).

Brandskyddsfärg mäts i antal gram per m2 som ska appliceras (skikt-tjocklek).

Brandskyddsmålning:

Klass 2.
R 15
= Ska stå emot brand i konstruktion, 15 min.

Klass 3.
R 30
= Ska stå emot brand i konstruktion, 30 min.

Klass 4.
R 60
= Fullständigt brandförlopp.

Klass 5.
R 90
= Fullständigt brandförlopp
med 50 % ökad brandbelastning.

Underbehandlingar:
Traditionellt målningsarbete.

00 = Ingen underbehandling.
01 = Kridering (sorts limfärg som används som utjämnande material på puts under tapeter, istället för spackel – en äldre behandlingsåtgärd).
02 = Inklistring, makulering/vävspänning (makulering = väv som appliceras med tunnt papper, när detta torkat blir väven spänd).
03 = Kittning eller gipslagning (avser inte falskittning för glasning).
04 = 1 gg ispackling (småhål).
05 = i- och påspackling (småhål).
06 = 1 gg skarvspackling.
07 = i- och skarvspackling.
08 = i- och påspackling, 2 ggr skarvspackling.
09 = 2 ggr skarvspackling.
10 = 1 gg bredspackling.
11 = 1 gg ispackling, 1 gg bredspackling.
12 = 1 gg skarvspackling, 1 gg bredspackling.
13 = i- och skarvspackling, 1 gg bredspackling.
14 = Fri (saknar åtgärd).
15 = 2 ggr bredspackling.
16 = 1 gg ispackling, 2 ggr bredspackling.
17 = 1gg skarvspackling, 2 ggr bredspackling.
18 = i- och skarvspackling, 2 ggr bredspackling.
19 = i- och påspackling, 2 ggr skarvspackling, 1 gg bredspackling.
20 = 3 ggr bredspackling.
21 = 1 gg ispackling, 3 ggr bredspackling.
22 = 1 gg skarvspackling, 3 ggr bredspackling.
23 = i- och skarvspackling, 3 ggr bredspackling.
24 = Spackling spik- och/eller skruvhål.
25 = 2 ggr spackling spik- och skruvhål.
26 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg skarvspackling.
27 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 2 ggr skarvspackling.
28 = 2 ggr spackling spik- och/eller skruvhål, 2 ggr skarvspackling.
29 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg iläggning skarvremsa.
30 = 1 gg iläggning skarvremsa, 1 gg skarvspackling.
31 = 1 gg iläggning skarvremsa, 2 ggr skarvspackling.
32 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg iläggning skarvremsa, 1 gg skarvspackling.
33 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg iläggning skarvremsa, 2 ggr skarvspackling.
34 = 2 ggr spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg iläggning skarvremsa, 1 gg skarvspackling.
35 = 2 ggr spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg iläggning skarvremsa, 2 ggr skarvspackling.
36 = Skarvspackling, 2 ggr iläggning remsa, 1 gg skarvspackling.
37 = Spackling spik- och/eller skruvhål, skarvspackling, 2 ggr iläggning remsa, skarvspackling.
38 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg skarvspackling, 2 ggr iläggning remsa, 2 ggr skarvspackling.
39 = 2 ggr spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg skarvspackling, 2 ggr iläggning skarvremsa, 1 gg skarvspackling.
40 = 2 ggr spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg skarvspackling, 2 ggr iläggning remsa, 2 ggr skarvspackling.
41 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg skarvspackling, 1 gg bredspackling.
42 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg iläggning skarvremsa, 1 gg bredspackling.
43 = Spackling spik- och/eller skruvhål, 1 gg iläggning skarvremsa, 1 gg skarvspackling, 1 gg bredspackling.
44 = Oljning.
45 = Grundning.
46 = Oljning och Grundning.
47 = Grundning eller oljning samt kittning (avser inte falskittning för glasning).
48 = Grundning, ispackling.
49 = Grundning, i och påspackling.
50 = Grundning, bredspackling.
51 = Grundning, ispackling, bredspackling.
52 = Grundning, 2 ggr bredspackling.
53 = Pågrundning.
54 = Pågrundning, kittning eller gipslagning (avser inte glasfalskittning).
55 = Pågrundning, ispackling.
56 = Pågrundning, i- och påspackling.
57-64 = Fri (saknar åtgärd).
65 = Lasering.
66 = Betsning.
67 = Kittning, lasering (avser ej glasfalskittning).
68 = Oljning, kittning, lasering, (avser ej glasfalskittning).
69-72 = Fri (saknar åtgärd).
73 = Spänning av väv, inklistring, makulering.
74 = Spänning av väv, inklistring, makulering, limning.
75-77 = Fri (saknar åtgärd).
78 = Nedslipning och utspackling av skarvar och kanter.
79 = Utspackling eller utspackling av skarvar och kanter.
80 = Utspackling eller utspackling av skarvar och kanter, bredspackling.
81 = Utspackling eller utspackling av skarvar och kanter, 2ggr bredspackling.
82 = Utspackling eller utspackling av skarvar och kanter, grundning, bredspackling.
83 = Utspackling eller utspackling av skarvar och kanter, grundning, 2ggr bredspackling.
84-90 = Fri (saknar åtgärd).
91 = Påbättring med rostskyddsgrundfärg.
92 = Strykning med rostskyddsgrundsfärg till en tjocklek av minst 40μm³ torrt skikt.
93 = Strykning med rostskyddsgrundsfärg till en tjocklek av minst 60μm³ torrt skikt.
94 = Strykning med rostskyddsgrundsfärg till en tjocklek av minst 80μm³ torrt skikt.
95 = Strykning med rostskyddsgrundsfärg till en tjocklek av minst 10μm³ torrt skikt.
96-99 = Fri (saknar åtgärd).

Notis:
¹). Remsa skall läggas i spackelmassa.
²). Remsa skall läggas i spackelmassa eller i klister.
³). μ står för måttenheter för att beteckna mikro, en 1 miljondel av den ursprungliga måttenheten.
Alltså betyder μm miljondels meter.

Skikt  = lager/tjocklek på applicerad färg.

Färdigbehandlingar:
Traditionellt målningsarbete.

00 = Ingen färdigbehandling.
01 = Tvättning för gott (tvättning).
02 = Uppsättning tapet.
03 = Kantlimning, uppsättning tapet.
04 = Limning, uppsättning tapet.
05 = 1 gg grundning, uppsättning tapet.
06 = 1 gg strykning, uppsättning tapet.
07 = Grängning.
08 = 1 gg strykning.
09 = 1 gg påbättring, 1 gg strykning.
10 = 2 ggr strykning.
11 = 1gg påbättring, 2 ggr strykning.
12 = 1 gg grundning, 2 ggr strykning.
13 = 3 ggr strykning.
14 = 1 gg strykning, 1 gg ispackling (finspackling), 1 gg påbättring, 1 gg strykning.
15 = 1 gg strykning, 1 gg ispackling (finspackling), 2 ggr strykning.
16 = 1 gg strykning, 1 gg bredspackling (finbredspackling), 2 ggr strykning.
17 = Vattenslipning, 1 gg strykning, 1 gg bredspackling (finbredspackling), 2 ggr strykning.
18 = Vävklistring, 1 gg strykning.
19 = Vävklistring, 2 ggr strykning.
20 = Vävklistring, 1 gg grundning, 2 ggr strykning.
21 = Vävklistring, 1 gg bredspackling, 2 ggr strykning.
22 = Limning, vävklistring, 1 gg strykning.
23 = Limning, vävklistring, 2 ggr strykning.
24 = Limning, vävklistring, 1 gg grundning, 2 ggr strykning.
25 = 1 gg grundning, vävklistring, 2 ggr strykning.
26 = 1 gg grundning, vävklistring, 3 ggr strykning.
27-36 = Fri (saknar åtgärd).
37 = 1 gg strykning hel yta, 1 gg strykning synlig yta.
38 = 1 gg strykning hel yta, 2 ggr strykning synlig yta.
39 = 1 gg strykning synlig yta.
40 = 1 gg påbättring, 1 gg strykning synlig yta.
41 = 2 ggr strykning synlig yta.
42 = 1 gg lasering.
43 = 2 ggr lasering.
44-61 = Fri (saknar åtgärd).
62 = 1 gg strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 40μm³ torrt skikt.
63 = 1 gg strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 60μm³ torrt skikt.
64 = 1 gg strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 80μm³ torrt skikt.
65 = 1 gg strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 100μm³ torrt skikt.
66 = 1 gg strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 120μm³ torrt skikt.
67-99 = Fri (saknar åtgärd).

Notis:
¹). μ står för måttenheter för att beteckna mikro, en 1 miljondel av den ursprungliga måttenheten.
Alltså betyder μm miljondels meter.

Skikt  = lager/tjocklek på applicerad färg.