MåleriRåd AB

MåleriRåd AB

2018/03/12 MåleriRåd AB Nyheter Support 0

MåleriRåd AB

MåleriRåd AB är etablerade målerikonsulter sedan 1983.

Vi finns placerade i Haninge, Vega (ca 2 mil söder om Stockholm city).

Vi är en grupp (5 st konsulter) specialiserade på kalkylering i måleribranschen & hjälper hundratals företag om året.

Konsult / kalkyluppdrag

Dagligen hjälper vi företag & organisationer med upphandling, dvs vi mäter ritningar och läser byggnadstekniska dokument som ska följas inför upphandling & under pågående projekt.

Årligen prissätter vi hundratals projekt till ett värde av närmare en miljard.

kalkyl
webbsystem

System

Utöver att vi hjälper till med upphandlingar kan vi erbjuda system som företag & organisationer kan ansluta sig till för att själva utföra kostnadsberäkningar.

Vi har användare i olika branscher då ALLA som utför eller köper in målningsuppdrag kan använda våra tjänster.

Våra kunder är måleriverksamheter (enmansföretag till stora företag), Kommuner, fastighetesägare/förvaltare & byggföretag.

IT-entreprenörer finns det gott om.
Vi har drivit måleriverksamhet, är aktiva målerikonsulter, har system & möjligheten finns att anlita oss för Era kostnadskalkyler (räkna på Era projekt). Det är stor skillnad mot exempelvis annan enbart IT-entreprenör som sysslar med programmering & löne-/administrativa system.

Hur priserna fungerar

I våra priser för arbetskostnader utgår vi ifrån måleriavtalet (målarnas kollektivavtal) som tas fram av facklig måleriorganisation, därefter lägger vi på normala påslag för att få in kostnader för semesterlön, sjuklön, pensionsavsättningar, sociala skatter, vinst, täckningsbidrag, resekostnader, förbrukningsmaterial & hyra av maskiner/verktyg.

Måleriavtalet (målarnas kollektivavtal) förnyas varje år, kostnader för olika arbetsmoment.

Arbetskostnaderna för arbetsmomenten är ackordbaserade.

I våra system räknar vi inte per timme (vi räknar heller inte pris per golvyta), vi prissätter den/dom ytor som ska behandlas med arbetsmoment som i sin tur ger en arbetskostnad och den kostnaden genererar tid (utförandetid). Utförandetider & kostnader varierar från projekt till projekt.

ALLA projekt lever sina egna “liv”.
Därav kan man inte jämföra projekt med varandra då förutsättningarna & behandlingsåtgärderna kan skilja sig från projekt till projekt.

Gällande materialpriserna utgår vi ifrån Alcro´s (Tikkurila) & Beckers grundprislista (målarens inköpsprislista). Alla målare, beroende på storlek och hur mycket material man köper in, har olika rabattsatser och rabattsystem.
Vi utgår ifrån en orabatterad grundprislista (heller inga påslag).
Rabatter och/eller påslag kan man lägga in efteråt.

Är ni en måleriverksamhet som använder en annan typ av leverantör/grossist för material spelar det mindre roll då produktpriserna har marginella prisskillnader (men med olika produktnamn).
Åtgången av produkterna är det också marginella skillnader på.

FysisktPaket
Prisboken, i en ipad-läsplatta.

 

Utveckling
Med hastigheten och alla möjligheter internet har försöker vi alltid hänga med i utvecklingen för att hantverksbranschen ska följa med strömmen.


Verksamhet & status (allabolag.se). Klicka här >>>


Historiska år

1983

 • Företaget startas av Lars Magnusson efter ett par års ingenjörsutbildningar och anställningar på större organisationer, bland annat på Målaremästarnas riksförbund.
 • I samband med starten förvärvas en mindre bok upp som under 60 och 70-talet använts för prissättning.
 • Inom kort vidareutvecklas boken med hundratals sidor och får namnet Prisboken. Boken ges ut i fysiskt format och har 347 sidor.

1989

 • Då Prisboken enbart innehåller priser per kvadratmeter och löpmeter utvecklades en bok med priser från Prisboken men på “färdiga ytor” – bokens namn: Lathundsboken. Lathundsboken specificerar färdiga priser på fönster, dörrar, fasader, lägenheter, utrymmen, rum, hallar, kontor, korridorer, badrum etc. Boken ges ut i fysiskt format och har 496 sidor.

1990-1999

 • Strax efter Lathundsboken lanserats och över 3000 köpande kunder, per år, påbörjas en utveckling av en rad olika datorprogram. Lars Magnusson insåg tidigt att det går att förenkla all prissättning med snabba och effektiva datorprogram som troligtvis också är framtiden.
 • Dom första versionerna av Pris och Lathundsboken på dator släpps.
 • Utvecklingen med smarta och effektiva datorprogram fortsätter, DOCS kalkylsystem är under utveckling.

2000-2001

 • DOCS kalkylsystem släpps i en första version. Användare kan nu ta fram mängder från ritningar via datorn istället för att sitta med linjal och miniräknare.

2002-2007

 • DOCS utvecklas vidare och är nu ett komplett kalkylsystem (som vi och kunder fortfarande använder).
 • Samarbeten med olika instanser utvecklas. Tidigare utfördes en hel del kalkyler men inte på denna nivå. MåleriRåd AB börjar hjälpa organisationer och företag med mer avancerade kalkyler inför upphandling av målningsuppdrag.

2008-2010

 • 3st nya böcker utvecklas som fastighetsägare/förvaltare, Kommuner och byggföretag använder sig av vid upphandling av målningsuppdrag – Nybyggnadsmålning, Ombyggnadsmålning och Underhållsmålning. Böckerna baseras på Pris & Lathundsboken men är uppdelade i dess områden.
 • Pris & Lathundsboken utvecklas i .NET för snabbare och enklare hantering. Dom utvecklas även för att fungera på Windows datorer (i programformat).
 • MrAnbud offert/anbudstjänst utvecklas för att fungera på Windows datorer (i programformat).
  Systemet ska automatisera offertskrivningen för användarna och systemet blir väldigt populärt efter releasen.
 • Uppdragsvärdet för kalkyluppdragen uppnår ca 50 miljoner per år.

2011-2013

 • MåleriRåd AB förvärvar P2 Målerikonsult. P2 Målerikonsult utförde kalkyluppdrag i Stockholmsregionen.
  MåleriRåd AB stärker sin position i regionen.
 • En företagsportal på internet utvecklas. Tanken är att användarna ska kunna logga in på enskilda konton oavsett operativsystem och kunna arbeta på alla enheter – man kan nu logga in via mobilen, läsplattor och datorer.
 • Pris & lathundsboken utvecklas för webben. Nu finns böckerna att erbjuda i både fysiskt och webbaserat format.
 • En planeringskalender och likviditetskalender utvecklas så användarna kan planera sin verksamhet och kontrollera sin likviditet på företaget.
 • MrAnbud offert/anbudstjänst utvecklas i samma miljö så det fungerar för användarna på deras konton, oavsett enhet eller operativsystem.
 • Uppdragsvärdet för kalkyluppdragen uppnår ca 50 miljoner per år.

2014-2015

 • MrKalkyl värderingstjänst utvecklas. Tanken med tjänsten är att användarna ska kunna få ett komplett dokument som specificerar allt som rör prissättning, arbetstid, arbetsbeskrivning, produkter & åtgång. Tjänsten blir väldigt populär efter releasen då prissättningen idag ska gå så fort underlättar tjänsten allt räknande – utan att räkna bort sig helt.
 • MrTid tidrapportering utvecklas. Användarna och deras anställda kan nu rapportera tid via deras konton.
 • Uppdragsvärdet för kalkyluppdragen uppnår ca 150 miljoner per år.

2016-2017

 • MrProjekt projekthantering utvecklas. Användarna ska kunna skapa projekt och uppgifter där dom anställda ska kunna rapportera tid och material.
 • MrFaktura utvecklas, ett komplett fakturasystem.
 • Avtalskund lanseras. Nu kan kunder ansluta sig för kalkyl/konsultuppdrag till fast pris per månad (baserat på uppdragsvärde per år). Med denna tjänst investerar kunderna tid hos oss för deras projekt vilket innebär att dom kan vara med och räkna på fler och större projekt för att kunna växa och/eller kunna bibehålla företagsnivån dom är på. Tjänsten är till för dom kunder som upphandlar målningsuppdrag genom bygghandlingar och ritningar.
 • Uppdragsvärdet för kalkyluppdragen uppnår ca 250 miljoner per år.

2018

 • MrKalkyl värderingstjänst utvecklas vidare. Tanken är att vem som helst ska kunna utföra en målerivärdering via tjänsten.
 • Prisindikator utvecklas. Tanken med tjänsten är att användarna ska kunna göra en prisindikator som “ett andra utlåtande” för att inte räkna bort sig – detta utan att kunna något om prissättning och utan att behöva använda våra prissättningstjänster.
 • Uppdragsvärdet för kalkyluppdrag uppnår ca 350 miljoner.

2019

 • MrKalkyl värderingstjänst utvecklas vidare.
 • MrPrisdatabas är under utveckling. En helt ny typ av prisdatabas där användarna kan modulera och ändra det mesta. Man kan skapa AMA-koder, justera påslag på grundlön, ändra produkter och priser etc. Koppling till MrKalkyl värderingstjänst sker.
 • Uppdragsvärdet för kalkyluppdrag uppnår ca 500 miljoner.

2020

 • Flera nya system utvecklas som ska vara klara under 2021/2022.
  – Digitalt summeringssystem för kalkyler med Hus AMA-koder (för att slippa ex. Excel).
  – Digital ÄTA-hantering.
  – Digital Egenkontroll (tillfälligt på paus i utveckling), fysisk bok finns att beställa.
  – Digital Arbetsorder (tillfälligt på paus i utveckling), fysisk bok finns att beställa.
 • Uppdragsvärdet för kalkyluppdrag uppnår ca 700 miljoner (och över 700 st utförda kalkylprojekt).

2021

 • MrPrisdatabas första version är klar. Med systemet kan användare skapa AMA-koder (ur HUS AMA-strukturen) och kalkylsammanställningar. Konsulter kan ansluta sig till systemet och ha “sina egna kunder” där sammanställningar (för kalkyler) kan skickas mellan parterna.
 • Uppdragsvärdet för kalkyluppdrag uppnår ca 800 miljoner (och över 800 st utförda kalkylprojekt).

2022

 • MrPrisdatabas (system där användaren skapar ama-koder och kalkyler) vidareutvecklas och uppdateras.
 • Uppdragsvärdet för kalkyluppdrag uppnår ca 1 miljard (och över 1000 st utförda kalkylprojekt).
 • MåleriRåd AB tecknar samarbetsavtal med Måleriföretagen Sverige (tusentals måleriföretag´s fackliga representant) gällande rabattavtal för våra system och hjälp med kalkyler.

https://www.malerirad.se/villkor/utföra