MåleriRåd AB

MåleriRåd AB grundades av Lars Magnusson 1983, då gav han ut den första Prisboken (med priser på ama-koder/behandlingar).
Därefter har flera böcker och olika typer av system tillkommit och samtidigt under alla dessa år har vi hjälpt företag med kostnadskalkyler av deras projekt.

Företaget består av en grupp målerikonsulter som hjälper företag och organisationer på olika sätt med upphandling av måleriprojekt i hela landet (Sverige).

Daglig sysselsättning:
4 st heltidskalkylatorer som hjälper företag med kostnadskalkyler av måleriprojekt, vanligast är inför offert (dvs vad allt kostar i arbete, material, arbetstid, åtgång av material etc.) men ibland även för att utreda redan utförda projekt.

Måleriprojekten som prissätts åt våra kunder är alltifrån en lägenhet, en eller flera villor, kontorsanpassningar, fasadprojekt, till hela områden med flera hus och hundratals lägenheter och/eller butiker eller kontor. Det finns ingen begräsning för typerna av projekt (med undantag för rost- /klotter- och/eller brandskyddsprojekt (som inte finns i målarnas kollektivavtal).

Måleriprojekten som upphandlas/kostnadsberäknas av oss uppnår mer än 1 miljard per år.

Dom vi hjälper med kostnadskalkyler är främst målare men även Kommuner, byggföretag, fastighetsförvaltare och även privatpersoner. Egentligen alla som upphandlar eller utför måleriprojekt.

System:
Vill man själv prissätta sina projekt erbjuder vi alltifrån enklare till mer avancerade system som man kan teckna licens för 
(samma system använder vi själva för att prissätta projekt för över 1 miljard per år).

Dom som använder våra system är målare och företag/personer som upphandlar och/eller utför måleriprojekt.

Utöver prissättningssystemen erbjuder vi även mätsystem (för att mäta ytor via pdf-ritningar), beskrivningssystem, offert- & fakturasystem, projekt- & tidrapporteringssystem etc.