Vänligen fyll i formuläret nedanför.
När vi mottagit uppdragsbekräftelsen och när vi fått alla filer för projektet startar vi.

Godkänn kalkyluppdrag
Ange projektets namn.
Ange datumet då ni ska lämna Er offert (ange INTE det datum då Ni vill ha underlaget - ange Ert anbudsdatum ni fått av Er beställare).
Uppdragskostnad *
Beroende på vilket val ni gör kommer ni debiteras på olika sätt.
Medlemskap (prenumeration system): *
Blir/är ni avtalskund gäller den fasta debiteringen (ingen ev. rabatt gäller då). Ev. tecknande av medlemskap faktureras per år (dagskostnad x 365 dagar).
Ange företagets bolagsnamn (dvs det namn som är registrerat hos bolagsverket), ange ingen förkortning etc.
Ange företagets organisationsnummer.
Ange för & efternamn på beställaren av kalkyluppdraget, dvs ditt för & efternamn.
Ange telefonnummer till beställaren av kalkyluppdraget.
Ange e-postadressen till beställaren av kalkyluppdraget.
Har vi skickat en uppskattad tid för utförande av kalkyluppdrag ska ni ange detta i fältet.
GDPR / Villkor *
reCAPTCHA


Tjänsteavtal / Villkor