Frågor och svar gällande värderingstjänsten MrKalkyl:

 • Hur fungerar tjänsten ?
 • Svar: Ni fyller i dom delar ni vill värdera därefter genereras ett värderingsdokument som ni kan använda er av på 3 olika sätt.
  1.) För att checka Ert “egna” pris.
  2.) Som offertunderlag. Bifogad med Ert anbud eller visa kunden värderingen som den är.
  3.) Använd tjänsten för att checka redan utförda projekt (så kallad efterkonstruktion).


 • Måste man lägga till alla väggar i ett rum ?
 • Svar: Nej, ser alla ytor likadana ut behöver ni inte lägga till flera väggar. Ange takhöjden och den totala vägbredden av alla väggar ihop (under vägg 1).


 • Priserna i tjänsten stämmer inte mot gamla och nya böckerna ?
 • Svar: Nej, det stämmer. Ni ska inte jämföra äpplen och bananer.
  Gör inga jämförelser, alla tjänster bygger på olika parametrar men i grunden utgår vi ifrån senaste måleriavtal.
  Vi gör heller inga fasta uppdateringar på “2-3% procent” (som dom flesta tror).
  Vi uppdaterar alla avtalspunkter i måleriavtalet, justeras vissa punkter då neråt går vissa behandlingsserier ner i pris.
  Justeras vissa avtalspunkter uppåt går då alla priser i dessa behandlingsserier upp.
  Sen tar vi även hänsyn till förändringar för materialet.
  Går vissa produkter upp i pris ökar då alla behandlingsserier som innehåller dessa ökade produkter, går vissa produkter ner i pris går då självklart alla behandlingsserier som innehåller dessa sänkta produkter ner i pris.


 • Tjänsten summerar priserna fel, dom hänger inte ihop ?
 • Svar: Nej, tjänsten summerar yta för yta, rum för rum, och totalt. Det är 3 olika prissummeringar.
  Skulle ni lämna pris på exempelvis en vägg i värderingen gäller då det pris som specificeras i det rummet för den väggen.
  Har ni flera ytor och rum tar tjänsten hänsyn till den totala åtgången av material och arbetsmoment vilket gör att summeringen yta för yta, rum för rum och totalt inte hänger ihop om man summerar allt separat.
  Exempel:
  Rum 1, en vägg: 5 liter färg går åt (av en öppnad 10 L burk).
  Rum 2, en vägg: 5 liter färg går åt (av en öppnad 10 L burk).
  Totalt 20 liter – om man räknar rum för rum.
  I det “totala priset” tar tjänsten hänsyn till den totala åtgången av samma material/färg, eftersom en burk är på 10 liter behövs bara 1 burk för båda rummen då det går åt 5 liter per rum.
  Förstår du fortfarande inte, ring oss så vi kan förklara: 08-776 30 90.


 • Kan man räkna 1 kvadratmeter åt gången eller enstaka fönster etc ?
 • Svar: Nej, tjänsten innehåller flera parametrar vilket gör att detta inte är en kvadratmetertjänst.
  Använd i så fall Prisboken under “Prisböcker” i menyn.
  Att räkna exempelvis 1st fönster i taget och vid sidan av beräkna priset för fönstret “gånger antal” istället för att räkna dom fönster som faktiskt finns och ska beräknas, blir fel.
  Då tjänsten tar hänsyn till behandlingsserier och åtgång av material kan 1st fönster kosta exempelvis 1500 sek, men tar jag och ändrar antalet fönster i tjänsten till 4st blir priset per fönster exempelvis 700 sek istället, detta beror på att tjänsten tar hänsyn till flera olika parametrar som gör att priset justeras (exempelvis kanske det går åt lika mycket färg för 4st fönster som för 1st fönster då vi räknar hela och öppnade burkar, dvs samma burk kan användas till fler fönster än 1st).
  På samma sätt fungerar det för tak, väggar, golv, lister etc.


 • Arbetstiden blir för kort / lång i dokumentet ?
 • Svar: Tiden som specificeras beror på fler olika parametrar.
  Den “arbetskostnad/timpris” ni fyller i under punkt 3 i tjänsten anpassar sig mot själva kostnaden och arbetsmomenten, dvs AMA-koderna som ska utföras för alla olika ytor ni lagt till i värderingen.
  Ju lägre “timpris” ni anger desto längre tid får ni på er att utföra arbetet (dvs om ni vill tjäna mindre per timme).
  Ju högre “timpris” ni anger desto kortare arbetstid får ni på er att utföra arbetet (dvs om ni vill tjäna mer per timme).
  AMA-koder = behandlingsmoment / åtgärder.
  Beroende på vilka ytor, skick/krav och vad som ska göras på slutytan ni angivt kommer ni få olika arbetsmoment (AMA-koder) som tar olika lång till…ju fler arbetsmoment desto längre tid, ju färre arbetsmoment desto kortare tid) – det säger sig självt.

  Sen är det så att vi specificerar BARA EFFEKTIV ARBETSTID !
  Vad innebär det ? Jo, vi specificerar bara tiden för att utföra arbetet när ni står på arbetsplatsen med penseln i handen och burken mellan benen redo att starta arbetet. På- & avetablering ingår ej (dvs starta projekt, åka till grossisten och hämta material, avsluta projekt, åka till ÅVC med restprodukter och tomburkar, rengöring av penslar/sprutor etc.). Flytt av möbler, nertagning av tavlor, lampor etc. ingår heller inte i tiden. I tiden ingår heller inte tork och vänttider eller arbetsmoment som INTE är medräknat i måleriavtalet – ALLT detta måste ni själva lägga på i tid och tillkommande kostnader under punkt 4 i tjänsten.

  Ytterligare en parentes är beroende på hur stort projektet är.
  Är det ett litet projekt (under 10 rum/ytor) = MÅSTE Ni lägga på tid för start & avslut (dvs På- & avetablering etc.).
  Är det längre sträckor än 3 mil för att ta sig till och från arbetsplatsen måste ni även lägga på reskostnader.
  Är det ett “större” projekt (mer än 10 rum/ytor) ligger detta medräknat i täckningsbidraget (se våra kostnadstabeller i Prisboken under första kapitlet för att se vad vi räknar med i vinst, täckningsbidrag, reskostnader, skatter, semesterlön etc.).