Rengöringsgrad av den befintliga ytan:

Rengöringsgrad 1: borttagning av alla ytskickt.

Mycket kraftiga behandlingar av ytan krävs.

Inom kort kommer mer information och eventuellt bilder.