MrTid

MrTid – enkel tidrapportering. I MrTid rapporterar man tid och kan ange en notis för tidrapporten. Generera listor per anställd och vald period. OBS ! MrTid är EJ projektstyrt för rapporteringarna (använd då MrProjekt istället). Beställ

MrProjekt

MrProjekt – projekt & tidrapportering I MrProjekt skapa Ni projekt och uppgifter. Till projekten och uppgifterna kopplar ni Era anställda. Dom anställda rapporterar tid och material för utföra arbeten. Generera listor per projekt, per anställd etc. Beställ

MrFaktura

MrFaktura – enkelt fakturasystem MrFaktura är i grunden utformat av MrAnbud. Och dom fungerar bra ihop. Har man skapat ett anbud kan man i ett klick vända anbudet till en faktura. Förutom att det är en bra funktion för Er så känner också kunden igen sig i och med att dom först erhållit ett anbud. […]

MrAnbud

MrAnbud – offerthantering MrAnbud är utformat att ställa upp korrekta och snygga anbud – utan att det ska ta tid och utan att man ska behöva tänka på hur anbuden blir. Systemet summerar och ställer upp anbuden automatiskt. Era anbud kan vara det första kunden ser av Er. Det är av stor vikt att anbuden […]

MrPrisdatabas

Framtidens prisdatabas för måleribranschen. MåleriRåd AB håller på och utvecklar en komplett prisdatabas som möjliggör för användarna att ändra på det mesta. Kostnadstabeller (påslag), ändra produkter, lägga till egna produkter etc. samt på sikt kunna applicera egna prismoduler. Systemet kommer vara en mer öppen lösning och flexibel. Framöver kommer användarna kunna ha egna kalkylsystem på […]

DOCS kalkyl/mätsystem

DOCS kalkyl / mätsystem, det första kalkylsystemet på marknaden. När verksamheten startades 1983 kom vi med Prisboken, några år senare 1989 kom Lathundsboken. Efter succén med böckerna ville både vi och användarna ha ett system där man kunde mäta ritningar för att få fram mängder som ska målningsbehandlas. I början av 90-talet kom den första […]

MrPris-indikator

MrPris-indikator MrPris-indikator är en snabb-värderingstjänst för invändiga projekt, så kallad “överslagsberäkning”. Tjänsten ersätter “fingret i luften / chansa priser”.Slipp räkna för högt / lågt. Med få värden får man snabbt reda på var prisnivån bör ligga någonstans. Kan användas som budgetunderlag vid olika typer av projekt. För: Måleriföretag Byggföretag Fastighetsägare / förvaltare Privatpersoner (MrKalkyl) Fungerar […]

MrKalkyl

MrKalkyl MrKalkyl är ett värderingssystem för invändiga och utvändiga kalkyler. För invändiga värderingar lägger man till rum och därefter ytor som ska behandlas och med vilken slutbehandling. Vid utskrift får man:– Pris på arbete.– Pris på material.– Pris på täckningsmaterial.– Totalpris.– Vilka produkter som ska användas och åtgång av material.– Arbetsbeskrivning (åtgärder i ordning), yta […]

MrReferensytor

Beställ MrReferensytor Bok på ca 100 sidor med priser på olika referensytor (slutytor) och klasser. Boken används för att se priser på arbetsmoment i detalj, oftast där AMA-kod / referensyta / klass specificeras i beskrivningar. För: Måleriföretag Byggföretag Fastighetsägare / förvaltare Fungerar på: Mobiltelefoner Läsplattor Bärbara datorer Stationära datorer Se fler videos

Lathundsboken

Beställ Lathundsboken Bok på ca 500 sidor med priser på färdiga ytor. Priser på fönster, dörrar, lägenheter, utrymmen, hallar/korridorer, WC, kök, fasader etc. Boken används för att snabbt se färdiga priser på ytor. För: Måleriföretag Byggföretag Fastighetsägare / förvaltare Fungerar på: Mobiltelefoner Läsplattor Bärbara datorer Stationära datorer Se fler videos