LCS

Målningskapitel LCS Kapitlet LCS är en särskild beskrivning för målningsarbeten.Kapitel LCS är oftast specificerad inne i en “Byggbeskrivning”, “Byggnadsdelsbeskrivning”, “Rambeskrivning” eller “Tekniskbeskrivning”, där även andra entreprenaders generella beskrivningar finns. Kapitlet (LCS) specificerar målningsarbeten i kombination med rumsbeskrivningen.Rumsbeskrivningen specificerar vad som ska behandlas på ytorna per rum (tak, väggar, socklar, golv etc.).Kapitel LCS specificerar oftast det…
Läs mer


2022/03/17 0