Ramavtal

MrRamavtal

En webbaserad bok som används inför prissättning av ramavtal där utformningen av ramavtalet gäller priser på olika typer av utrymmen och storlekar samt hela lägenheter.
Vissa á-priser finns även specificerade.

OBS !
Ett ramavtal kan vara utformat på olika sätt.
Se nedanför vad vår ramavtalsbok innehåller.

Boken innehåller färdiga priser på:

•Hallar >5 till 10 m2.

•Förråd >5 m2.

•Sovrum / rum >10 till 15 m2.

•Vardagsrum >20 till 25 m2.

•Kök >10 till 15 m2.

•Kök + vardagsrum (öppen yta) >25 till 30 m2.

•Våtrum med okaklade väggar >4 till 8 m2.

•Våtrum med halvkaklade väggar >4 till 8 m2.

•Färdiga priser på:
1 R&K 44 m2,
2 R&K 71 m2,
3 R&K 86 m2,
4 R&K 93 m2,
5 R&K 124 m2.
Priser för olika behandlingar & åtgärder per lägenhetstyp & storlek.

•á-priser på olika arbetsmoment (nya gipsytor, patentering/islolering, lister, rör, radiatorer, tapetnertagning etc.).

Priserna i dom olika utrymmen är baserade på en takhöjd på 2,5 m (inga avdrag för fönster, dörrar eller öppningar är gjorda).

MrRamavtal

Se bilder längre ner.

Boken ingår i våra webbaserade system.

Använd bokens priser som bas när Ni prissätter, men kom ihåg att det alltid är Ni som bestämmer vilket pris Ni ska lämna.

En viktig notering i detta, är att ramavtal avser oftast priser på olika utrymmen baserat på golvytan.
Prissätt aldrig ett projekt baserat på golvytan.
Till 99% är det väggar (och ibland i kombination med tak) som ska målas, inte golvet.
Vår bok omvänder golvytan till färdiga priser (baserat på utrymmets storlek gånger en snitt-takhöjd för utrymmet) för att få med väggarna.

Boken ingår i våra webbaserade system.

Här är några utvalda sidor ur boken på 125 sidor.